Rättsutredning av elsparkcyklar visar kommunala avgifter tkan bryta mot lagen

Av på 2 april, 2021

Malmö har redan infört kommunala avgifter för elsparkcyklar och ytterligare ett antal kommuner kan vara på väg att göra detsamma.

Samtidigt visar en rättsutredning från Advokatfirman Delphi och ett utlåtande från Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, att avgifterna inte är förenliga med gällande lagstiftning.

Sedan 1 januari 2021 har Malmö kommun infört en kommunal avgift på 1 825 kronor per elsparkcykel. Göteborg, Jönköping och ytterligare ett antal kommuner kan vara på väg att införa snarlika avgifter.

Stockholms Handelskammare har genom Advokatfirman Delphi utfört en rättsutredning för att utreda kommuners möjligheter att reglera friflytande mobilitetstjänster genom lokala ordningsföreskrifter enligt Ordningslagen.

Det man funnit är bland annat:

  • Att det generellt inte krävs tillstånd enligt Ordningslagen för friflytande mobilitetstjänster såsom uthyrning av elsparkcyklar. Denna bedömning gäller i synnerhet när elsparkcyklarna inte samlas in och ställs ut i ett större antal på samma plats.
  • Att det inte är tillåtet för en kommun att meddela ordningsföreskrifter som reglerar vilka offentliga platser som får användas för uppställandet av elsparkcyklar eller att förbjuda att en viss plats används för friflytande mobilitetstjänster.

Att kommuner inte har rätt att belägga friflytande mobilitetstjänster med särskilda avgifter, eftersom uppställandet av elsparkcyklar inte kräver något tillstånd enligt Ordningslagen.
Carl Bergkvist, näringspolitisk expert, menar att utredningen starkt talar för att ett flertal kommuner runt om i landet är i begrepp med att införa olagliga avgifter.

– Kommunerna improviserar utifrån en lagstiftning som inte är anpassad för elsparkcyklarna och riskerar att hamna snett. Det är besvärande att regeringen inte kommit sig för att ta några initiativ till en bättre lagstiftning trots att elsparkcyklarna varit en del av stadsbilden under ett par år, säger Carl Bergkvist.

– Elsparkcyklarna används av allmänheten och förefaller vara här för att stanna och då vore det lämpligt om branschen gavs långsiktigt fungerande och tydliga förutsättningar för sin verksamhet. Även för att underlätta för kommunerna så vore det önskvärt med ett regelverk som fungerar, säger Carl Bergkvist.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Stockholms Handelskammare

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in