React-EU – affärsutvecklingscheckar för att stärka näringslivet

Av på 14 januari, 2022
Arkivbild

React-EU är en insats där EUs regionalfond hjälper till att stärka näringslivets förmåga till omstart och omställning efter pandemin. Stödet ska öka förutsättningarna för utveckling, konkurrenskraft och hållbar tillväxt i företagen.

Bruttonationalprodukten (BNP) sjönk med 8 procent under andra kvartalet 2020 jämfört med föregående kvartal. Nedgången var bred men tyngdes särskilt av minskad export och hushållskonsumtion.

– React-EU är en välkommen insats. Här finns bra möjligheter för företag att få hjälp. Insatserna ska bidra till att konkurrenskraften i företagen ökar och till att företag och regioner får möjlighet att återhämta sig snabbare i krisen, säger regionråd Irén Lejegren (S).

Genom stödet ska företag och aktörer inom främjandesystemet få verktyg att fortsätta arbetet för att utveckla regionen och främja innovation i och efter coronakrisen. Fokus ligger på att påskynda och stärka företagens digitala omställning.

– Insatserna ska vara framåtblickande och möjliggöra företagens förmåga att ställa om och komma starkare ur pandemin, genom att satsa på utveckling, förnyelse och utvecklade affärsmodeller, säger Malena Pirsech, utvecklingsledare vid Region Örebro län.

Stödet riktar sig till företag som drabbats negativt av pandemin och har 1-100 anställda och minst 1 miljon kr i omsättning. Stödet ges i form av extern konsultinsats. Stöd ges med minst 15 000 kr till max 200 000 kr motsvarande max 90 procent av kostnaderna.

Inom följande områden kan företagare söka stöd

Digital omställning. Till exempel för att ta fram en digital strategi, identifiera nya affärsmodeller, digitalisera företagets verksamhet och processer eller automatisera produktionsprocesser. Omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi. Det kan handla om att kartlägga potentialen för en cirkulär affärsmodell, ta fram en strategi för cirkulära flöden eller energieffektivisera för att anpassa och utveckla verksamhet och produkter. Internationalisering som innebär att företaget förbereder sig för en internationalisering genom marknadsanalyser, säkerställa hållbara leverantörskedjor eller utreda frågor kopplade till Brexit.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in