Redan 78 underskrifter till stöd för Kulturskolan Garnalia i Lindesberg

By on 20 september, 2021

Namninsamlingen till stöd för Kulturskolan Garnalia i Lindesberg har redan fått 78 underskrifter som instämmer i kravet på att föreslagna besparingar på 500.000 kronor inte ska genomförs. Kulturskolan Garnalia har en central och viktig roll i kommunens kulturliv.

”Lindesberg behöver ett aktivt kulturliv för att behålla invånare i kommunen och locka hit nya, t ex barnfamiljer”, är en av alla kommentarer.

Barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun ska spara 4,5 miljoner kronor under år 2022 varav Kulturskolan Garnalia ska spara 500.000 kronor (drygt 5% av kulturskolans nuvarande budget på ca 9,3 miljoner kronor), enligt förslag.

Kulturskolan Garnalia har en central och viktig roll i kommunens kulturliv – därför startas nu en namninsamlingen till stöd för kulturskolan.

Lindesbergs kulturskola Garnalia uppmärksammas i Kulturskolan Magasin – Kulturskolerådets tidning som följer det viktigaste som berör kulturskolorna i landet. Under rubriken ”Lite extra liv i Lindesberg” presenteras ”en kulturskola där man bygger stora saker av små delar, där möten över organisations- och ämnesgränser hänger ihop med praktiskt elevinflytande.”

Några kommentarer från de som skrivit under uppropet ”Rör INTE vår kulturskola”:

”Lindesberg behöver ett aktivt kulturliv för att behålla invånare i kommunen och locka hit nya, t ex barnfamiljer. Istället för att spara borde man satsa mer pengar. Nedskärningar på kulturområdet är en dålig strategi om man vill utveckla kommunen. Satsningar på kultur ger positiva synergieffekter. Det har Nora förstått som nu ska bygga upp en kulturskola igen. Använd överskott inom kommunens bolag till att finansiera kulturskolan fullt ut så en nedskärning som drabbar HELA kulturlivet undviks!!!”

”Vi är så glada att vi har en kulturskola i kommunal regi för ALLA. Många olika möjligheter för våra barn och ungdomar. Engagerad personal. Riktigt bra! En av flera bra saker med vår kommun som gör att barnfamiljer vill bo här!”

”Kulturlivets roll i Lindesberg kan inte underskattas. Oerhört viktigt att ungdomar får ta del av detta och de mjuka värdena som samhället behöver för att fungera.”

”Det är livsfarligt att spara mer på kulturen nu, i synnerhet för det uppväxande släktet. Vi är farligt nära punkten där spiralen vänder och börjar snurra nedåt av sig självt. Som verksam kulturutövare under större delen av livet ser jag hur utarmningen eskalerar. Nog nu!”

”En besparing i den storleksordningen innebär i praktiken nedläggning av någon del av verksamheten. Vad skall bort? Teater? Dans? All blåsmusik? Detta innebär början till slutet för kulturskolan.”

Följ länken för att komma till namninsamlingen till stöd för Kulturskolan Garnalia i Lindesberg – https://podio.com/webforms/26649912/2025137

Kultur | Örebro län Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login