Reformerat reseavdrag minskar fusket och klimatutsläppen

By on 23 oktober, 2021
Arkivbild

Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens förslag att ersätta dagens reseavdrag med en enklare, avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion av arbetsresor. Det kommer att minska klimatutsläppen, öka kollektivtrafikandelen, minska det omfattande fusket, jämna ut de regionala skillnaderna i Sverige, öka jämställdheten och bli mer rättvist.

– Dagens reseavdrag favoriserar arbetspendling med bil framför kollektivtrafik. Konsekvensen har blivit att nio av tio som gör avdrag arbetspendlar med bil, kommenterar Johan Wadman, vd på Svensk Kollektivtrafik. Avdraget gör också att människor bosätter sig längre bort från sina jobb, vilket ökar utsläppen ännu mer. Genom fusket med tidsvinstregeln, som innebär att man ska spara minst 2 timmar på att arbetspendla med bil istället för med kollektivtrafik, subventioneras dessutom bilister som inte har rätt att göra avdrag, med ökade utsläpp som följd. Utsläppen av växthusgaser kommer att minska genom förslaget om att beskatta de som arbetspendlar med buss, tåg och bil lika.

– Reseavdraget har i stället för att bidra till en levande landsbygd framförallt blivit ett avdrag för högavlönade män i storstadsregionernas utkanter som reser med bil, trots att bra kollektivtrafik finns, fortsätter Lars Sandberg, analytiker på Svensk Kollektivtrafik. Nästan hälften av kostnaderna för avdraget går till de tre storstadslänen. Räknar man in Södermanlands och Uppsala län står storstadsregionerna för ca 60 procent av kostnaderna, medan knappt 20 procent går till skogslänen. Genom förslaget om lägre nedre avståndsgräns utanför storstadskommunerna, 1,5 mil istället för 3 mil, kommer de regionala skillnaderna jämnas ut.

Fusket och felen med reseavdraget är mer omfattande än vad regeringen anger. Det kostar inte 1,8 miljarder som regeringen skriver, utan 2,4 miljarder per år enligt ny statistik från Skatteverket. Det innebär att över 40 procent av kostnaderna för reseavdraget i dag beror på fusk och fel.

Genom regeringens förslag om att ta bort tidsvinstregeln och att ersätta avdraget med en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion som är enkel att deklarera och enkel för Skatteverket att kontrollera kommer fusket och felen att minska drastiskt.

Reseavdraget är mer värt för höginkomsttagare. För dem som tjänar upp till 43 600 kronor i månaden minskas skatten med 30 procent av det belopp som dras av, medan skatten sänks med 50 procent för dem som tjänar mer än så. Ett reseavdrag på 10 000 kronor är med andra ord värt 2 000 kr mer för höginkomsttagaren än för låg- och medelinkomsttagaren.

Eftersom lönenivåerna är högre i storstadsregionerna och män i snitt tjänar mer än kvinnor förstärker reseavdraget de regionala skillnaderna och försämrar jämställdheten mellan könen. Regeringens förslag om skattereduktion ger istället samma skattelättnad oberoende av inkomst. Det kommer att öka jämställdheten, minska de regionala skillnaderna och jämna ut skillnaderna mellan låg- och höginkomsttagare.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Svensk Kollektivtrafik

You must be logged in to post a comment Login