Regeringen bör skyndsamt tillgängliggöra HPV-vaccin för pojkar

By on 3 juli, 2017

Sverige kan minska antalet cancerdrabbade i landet genom att erbjuda både flickor och pojkar HPV-vaccin. Flickor erbjuds vaccinet utan kostnad sedan flera år tillbaka, men RFSU har drivit frågan under lång tid att även pojkar ska omfattas av erbjudandet.

Glädjande är att Folkhälsomyndigheten nu föreslår HPV-vaccin som en del i det allmänna vaccinationsprogrammet. Vi vill att regeringen snarast fattar beslut om frågan så vaccineringarna kan starta.

Huvud- och halscancer (HH-cancer) är ett samlingsbegrepp för cancer i läpp, tunga, munbotten, tandkött, halsmandlar, näsa, bihålor, struphuvud och ingången till matstrupen. Antalet fall av HH-cancer har ökat de senaste åren och ökningen bör tas på största allvar. HPV-vaccin ger högt skydd mot HH-cancer, men också analcancer. Sedan 2010 har flickor i Sverige vaccinerats med HPV-vaccin som skydd mot livmoderhalscancer, medan pojkar eller män som vill vaccinera sig får bekosta vaccinationen själva. Det kan kosta flera tusen kronor, beroende på vilket landsting man tillhör.

Folkhälsomyndigheten föreslår nu att HPV-vaccinering ska erbjudas både flickor och pojkar som en del av det allmänna vaccinationsprogrammet, precis som RFSU drivit i många år. I Norge ges HPV-vaccin till både flickor och pojkar fr o m 2018 och forskning visar att det skulle minska lidandet för många grupper.

– Självklart ska både flickor och pojkar kunna få del av ett vaccin som skyddar mot så många cancerformer, säger Hans Linde, förbundsordförande RFSU. Det är en jämställdhetsfråga att tillgängliggöra HPV-vaccin för alla och inte bara för de som har råd att betala. Det är också viktigt att erbjuda gratis vaccinering för män som har sex med män och människor som lever med hiv då studier visar på en mycket högre risk för de grupperna att utveckla analcancer.

RFSU har länge ansett att det finns stöd i forskningen för att erbjuda ett generellt vaccinationsprogram och uppmanar regeringen att följa Folkhälsomyndighetens förslag.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login