Regeringen och Arbetsförmedlingen missar äldres högre risk för långtidsarbetslöshet

Av på 30 mars, 2021
Arkivbild.

Äldre arbetssökande löper större risk än unga att fastna i arbetslöshet. Detta avspeglas dock varken i regeringens styrning av Arbetsförmedlingen eller i Arbetsförmedlingens prioriteringar, visar Riksrevisionens senaste granskning.

Arbetsförmedlingen har under lång tid bedömt att äldre arbetssökande i genomsnitt har svagare konkurrensförmåga på arbetsmarknaden, och att ålder är en faktor som har stor påverkan på arbetslösas möjligheter att få jobb.

Riksrevisionen har därför granskat regeringens och Arbetsförmedlingens styrning av arbetet för att arbetssökande över 55 år ska återgå i arbete.

Granskningen visar bland annat att:

  • regeringen i sin styrning av Arbetsförmedlingen inte har tagit hänsyn till att äldre har en högre risk för långtidsarbetslöshet
  • Arbetsförmedlingen inte har beaktat de arbetssökandes ålder i sin interna styrning
  • äldres ökade risk för långtidsarbetslöshet sällan har vägts in i Arbetsförmedlingens bedömning av enskilda arbetssökandes behov av stöd
  • äldre arbetssökande inte prioriteras i Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivare
  • Arbetsförmedlingens arbete mot åldersdiskriminering på arbetsmarknaden har haft en begränsad omfattning.

– Trots att det är väl dokumenterat att en högre ålder minskar chansen att få jobb har Arbetsförmedlingen i stort sett bortsett helt från åldersperspektivet i sitt arbete. Därmed finns det en risk för att de äldre arbetssökande som har svårare att få jobb inte får det stöd som de behöver, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionen bedömer att bristerna delvis beror på att regeringens styrning av Arbetsförmedlingen har varit alltför omfattande mot andra grupper av arbetssökande. Det har i praktiken minskat utrymmet för Arbetsförmedlingen att göra egna prioriteringar utifrån en bedömning av vilka arbetssökande som behöver mest stöd.

– Styrningen behöver utgå från en fördjupad analys av de faktorer som är viktiga för möjligheten att få jobb – inklusive ålder. Vi vet ju att arbetssökande med till exempel kort utbildning har en ännu svårare arbetsmarknadssituation om de dessutom är äldre, säger Elin Sundberg, projektledare för granskningen.

Rekommendationer i korthet
Regeringen rekommenderas att:

  • utforma styrning av Arbetsförmedlingen så att den bättre stödjer Arbetsförmedlingens uppgift att prioritera de arbetssökande som befinner sig längre från arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen rekommenderas att:

  • utforma prioriteringar utifrån en samlad analys av arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden, baserat på ett flertal faktorer, inklusive ålder
  • förstärka arbetet mot åldersdiskriminering i arbetslivet.

Fakta
I oktober 2020 var 76 000 arbetslösa mellan 55 och 64 år inskrivna vid Arbetsförmedlingen.

Drygt hälften av dessa hade en oavbruten inskrivningstid på över ett år, och nästan en tredjedel en inskrivningstid på över två år. Det är betydligt längre inskrivningstider jämfört med yngre åldersgrupper.

Äldre arbetssökande tillhör en av fyra grupper som Arbetsförmedlingen bedömer har en svagare konkurrensförmåga på arbetsmarknaden. I gruppen finns det arbetssökande som har lättare att hitta jobb på egen hand och de som står långt från arbetsmarknaden och som därmed är i behov av stöd från Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen ska enligt sin instruktion prioritera dem som befinner längre från arbetsmarknaden.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Riksrevisionen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in