Regeringen satsar på forskning om elflyg

By on 13 januari, 2023
Arkivbild

Regeringen satsar via Trafikverket 15 miljoner kronor per år för att genom forskning och innovation snabbt få elflyg på plats i Sverige.

Trafikverket får också i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa elflyg på linjer med allmän trafikplikt.

– Svensk flygindustri arbetar intensivt med att elektrifiera flyget. Vi gör nu en riktad satsning för att bidra till att bygga kunskap och testa ny teknik och nya lösningar. Samtidigt ska Trafikverket utreda hur elflyg kan bli en del av den upphandlade flygtrafiken, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

För att möjliggöra en snabb introduktion av elflyg i Sverige ger regeringen Trafikverket i uppdrag att genomföra en ny forsknings- och innovationssatsning på elflygsområdet för minst 15 miljoner kronor per år. Trafikverket ska även ta initiativ till ökad samverkan mellan de aktörer som arbetar med forskning och innovation på området.

Regeringen ger också Trafikverket i uppdrag att analysera om det enligt gällande regler finns förutsättningar för att ställa krav på elflyg i upphandling av flygtrafik för linjer med allmän trafikplikt. Om Trafikverket bedömer att det behövs ska myndigheten lämna förslag på åtgärder som kan bidra till en tidig introduktion av elflyg på linjerna. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2024.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login