Regeringen vill att A-traktorer ska ha vinterdäck

By on 11 maj, 2023
Arkivbild

Regeringen vill öka säkerheten för A-traktorer genom att införa krav på vinterdäck. Det tekniska kravet anmäls nu till EU, med ambitionen att regeringen sedan ska kunna fatta beslut inför vintern.

– Regeringen vill snabbt få åtgärder på plats för att öka trafiksäkerheten för A-traktorer. Krav på vinterdäck är ett första steg i linje med de åtgärdsförslag som Transportstyrelsen redovisat och som nu varit på remiss, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Förslaget till förordningsändring innebär att en A-traktor vid färd på väg ska vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning den 1 december-31 mars när vinterväglag råder. Det är samma regler som gäller för till exempel personbilar.

Merparten av A-traktorerna är redan i dag utrustade med vinterdäck under vintersäsongen, men målet är att alla A-traktorer som körs i vinterväglag ska ha vinterdäck. Det väntas bidra till att antalet olyckor där A-traktorer är inblandade minskar.

Eftersom förslag till tekniska föreskrifter likt denna måste anmälas till EU-kommissionen får Kommerskollegium nu i uppdrag att göra en sådan anmälan. Därefter tar det i regel drygt tre månader innan regeringen kan fatta beslut om nya svenska regler.

Detta är ett första steg för att öka trafiksäkerheten för A-traktorer. Regeringen kommer att återkomma vad gäller de övriga regelförslag som Transportstyrelsen redovisade i november. 

– A-traktorn är viktig och nödvändig för ungdomars mobilitet och frihet i vårt avlånga land. Regeringen kommer fortsätta arbetet med att öka trafiksäkerheten och värna A-traktorn i Sverige och EU, säger Andreas Carlson.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login