Regeringens 40 punkter mot mäns våld mot kvinnor

Av på 17 juni, 2021

Det är det största åtgärdsprogrammet sedan 90-talet. Roks ser flera mycket viktiga grepp i programmet.

– Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjourernas verksamhet, pkt 7
– Våld och vårdnad, pkt 8
– Skydd och stöd till kvinnor och tjejer som utnyttjas i pornografin, pkt 10
– Skydd för anhöriginvandrade kvinnor, att kunna lämna våldet utan att utvisas, pkt 11
– Bostad efter att ha lämnat våldsmannen, pkt 12
– Höjda beloppsgränser för upphandling, pkt 13
– Barns rättsliga skydd mot sexuellt våld ses över för att stärkas, pkt 17
– Beslag av meddelanden mellan närstående, för bättre bevis, pkt 23
– Skärpta straff för sexköp, pkt 33
– Satsningar på kunskapshöjande åtgärder – en mängd punkter.

Roks välkomnar detta initiativ. Vi ser fram emot och bidrar gärna till arbetet med direktiven för de viktiga utredningar som nu aviserats, vi ser också fram emot budgetförhandlingarna då vi väntar oss konkreta medel för att genomföra aviserade åtgärder.

Vi är stolta och glada över att i mer än fyrtio år som rörelse ha drivit dessa frågor och att nu kunna se hur flera av våra mest centrala krav har nått högsta politiska nivå – våld och vårdnad, pornografins rovdrift på kvinnor och ett långsiktigt stöd till kvinno- och tjejjourerna inte minst.

Nu fortsätter arbetet. Vi delar ministrarnas viktiga ord: målmedvetet och systematiskt och på kunskap baserat arbete är förutsättningen för att nå framgång. 

Vi ser att viktiga kliv har tagits idag, men steget får inte bli dröjande!

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Roks

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in