Regeringens ändringar i vårdgarantin löser inte primärvårdens problem

By on 18 december, 2017
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Lagförslaget att efter tre dagar få träffa legitimerad personal för en första medicinsk bedömning, istället för som idag en läkare efter sju dagar, kommer inte att lösa hälso- och sjukvårdens problem. Det kan skapa ännu mer problem med en professionsneutral lösning, säger Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet.

I ett pressmeddelande från Socialdepartementet presenteras ett nytt lagförslag. Lagförslaget finns i en lagrådsremiss som bygger på det första betänkandet från Anna Nergårdhs utredning god och nära vård (SOU 2017:53). Förslaget om en förstärkt vårdgaranti är tänkt att ersätta dagens regel att man inom sju dagar ska få träffa en läkare.

Vi tror inte att det här skapar en jämlik, god och nära vård eller att det löser primärvårdens problem. Det finns en risk att patienten inte får den vård hen behöver om hen inte får träffa en läkare. Risken är att det tar ännu längre tid innan patienten får hjälp av en läkare. Däremot är vi för en långsiktig förstärkning av primärvården, säger Heidi Stensmyren.

Det bör vara ytterst prioriterat för Sverige att ha en väl utbyggd primärvård. I jämförelse med våra nordiska grannländer Norge och Danmark och flertalet andra europeiska länder har dessa en väl utbyggd primärvård där medborgarna säkras en fast läkarkontakt.

Vi behöver en nationell primärvårdsreform:

  • Vi behöver en nationell primärvårdsreform med listning på läkare.
  • Vi behöver införa fast läkarkontakt så att patienten slipper träffa olika läkare och berätta sin historia om och om igen.
  • Lagstiftningen behöver skärpas så att patienter garanteras en patientansvarig läkare.
  • Vi behöver multiprofessionella team där det tydligt framgår vem som är medicinskt ansvarig läkare.
  • Sverige har lägst antal vårdplatser per capita i EU. Vi behöver fler vårdplatser för att de mest sjuka ska få vård.
  • Läkare måste ha en god och säker arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning och inflytande så att de stannar kvar.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login