Region Örebro län bidrar när industrin rustar sig inför framtiden

By on 15 december, 2022
Arkivbild

Det finns många industriföretag i Örebro län och den samlade industrin är viktig för den regionala ekonomin. Men det saknas inte utmaningar, industrin står inför stora omställningar vad gäller till exempel teknik, hållbarhet och kompetens. För att möta dessa utmaningar skjuter regionala tillväxtnämnden till 1,5 miljoner kronor som ska bidra till skapandet av en industrihubb.

Ett projekt med namnet Industrihubb har under ledning av Business Region Örebro undersökt hur stort intresset är hos länets industri för att driva gemensamma utvecklingsfrågor. Inom ramen för projektet har man bland annat genomfört en rad företagsbesök, gjort företagsanalyser, matchat behov och möjligheter mellan bolag samt startat upp ett kvalitetsnätverk för industriföretag.

Det samlade material som projektet genererat gör att projektstyrelsen nu vill starta en industriförening som ska äga ett så kallat IUC-bolag vilket kan beskrivas som ett icke vinstdrivande, industristyrt och till största delen medlemsägt bolag.

– IUC-bolag är vanligt förekommande runt om i Sverige och som det är nu är Örebro en av få regioner som saknar den här typen av bolag. När vi nu får bitarna på plats kommer det att stärka den regionala industrins röst och också bidra till en hållbar utveckling av länets industri, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Den framtida finansieringen kommer, förutom genom bidrag från Region Örebro län, att ske via medlemsavgifter från deltagande industriföretag. Industriföreningen räknar med att ha minst 100 medlemmar inom fem år.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

You must be logged in to post a comment Login