Region Örebro län bjuder in till digitalt dialogmöte kring länets kulturplan

By on 14 maj, 2022

Onsdag 1 juni kl 16.00-18.30 bjuder Region Örebro län in till digitalt dialogmöte kring Örebro läns kulturplan. Dialogmötet vänder sig till alla som arbetar med eller påverkar länets kulturliv i sitt yrke eller genom ideellt arbete med anmälan senast 24 maj. För de som inte har möjlighet att delta på dialogmötet erbjuds möjligheten att lämna synpunkter via en webb-enkät efter 1 juni.

”Nuvarande kulturplan slutar gälla 2023 och nu pågår arbetet med att ta fram en ny. Du som genomför eller påverkar länets kulturliv i ditt yrke eller genom ideellt arbete är välkommen att delta. Vi vill bjuda in dig till dialogmöte för den nya kulturplanen som kommer gälla 2024-2027. I samtalen kommer vi att fokusera på de utmaningar som ni ser inom de olika kulturområdena”, skriver Region Örebro län i inbjudan.

Region Örebro läns kulturnämnd har beslutat om följande inriktningar som särskilt viktiga att fokusera under perioden 2024-2027:

 • Ett livskraftigt och fritt professionellt kulturliv med en mångfald av kulturyttringar och stärkt arrangörskap i hela länet;
 • Kultur som skapar delaktighet genom civilsamhället;
 • Social sammanhållning genom ökat kulturdeltagande med fokus på sämre socioekonomiska förhållanden samt barn och unga;
 • Kultur som en väsentlig del i en attraktiv och hållbar samhällsutveckling där utvecklingen av kulturella kreativa näringar är central;
 • Digital utveckling och innovationer i länets kultur;
 • Stärkt internationell, interregional och mellankommunal samverkan.

Dialogmötet i korthet

 • När: 1 juni 16.00-18.30 (ink paus)
 • För dig som arbetar med eller påverkar länets kulturliv i ditt yrke eller genom ideellt arbete
 • Var: Digitalt, Zoom
 • Läs mer: utveckling.regionorebrolan.se/nykulturplan
 • Anmälan senast 24 maj

Enkät öppnar i juni 2022

I juni öppnar Region Örebro län en enkät på webbsidan utveckling.regionorebrolan.se/nykulturplan för dig som inte hade möjlighet att närvara på dialogen eller av annan anledning hellre använder enkäten. Enkäten ger möjlighet att komma komplettera med utmaningar som inte redan framkommit (se de sammanfattningar som publiceras efter dialogen), beskrivningar av kulturområden som du saknar i texterna, goda exempel inom exempelvis hållbarhet, attraktivitet och digitalisering.

Kultur | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login