Region Örebro län förstärker omhändertagandet av invånare med postcovid

By on 23 november, 2021
Arkivbild

Nu verkställs nästa steg i Region Örebro läns plan för att ta hand om patienter med postcovid. Basen för utredning, behandling och rehabilitering sker i primärvården, på länets vårdcentraler, som vid behov kan koppla på lämpliga specialister inom den specialiserade vården.

– Grunden är att du som har besvär och behöver hjälp av vården kontaktar din vårdcentral. Vårdcentralen har bäst kompetens för att göra en helhetsbedömning, där behandlas och rehabiliteras också majoriteten av patienterna med postcovid. Vid behov kan vårdcentralen remittera vidare till rätt kompetens inom den specialiserade vården, säger Jonas Claesson, hälso-och sjukvårdsdirektör.

Majoriteten behöver inte vård

De allra flesta som varit sjuka i covid-19 tillfrisknar spontant eller med hjälp av egenvård. Men det finns personer med långvariga symtom, så kallad postcovid, som behöver hjälp av vården för att komma tillbaka efter sjukdomen.

– De som har symtom i mer än 12 veckor efter insjuknande i covid-19 och där symtomen inte förklaras av annan diagnos bedöms som postcovid. Extrem trötthet, andfåddhet, smak- och luktförlust, sömnproblem och minskad minnesförmåga är några av flera möjliga symtom, säger Ewa Slätmo, strateg inom nära vård.

Region Örebro län deltar i forskning och följer kunskapsutvecklingen runt postcovid parallellt med att vi anpassar våra arbetssätt för att kunna erbjuda en god och jämlik vård för berörda patienter.

Hälsa | Örebro/Lrero län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

You must be logged in to post a comment Login