Region Örebro län har en ny värdegrund

Av på 25 maj, 2021
Arkivbild

Samarbete, utveckling och professionalism. Det är de tre värdeord som tillsammans bildar Region Örebro läns nya värdegrund.

Genom workshops följt av en digital omröstning kom Region Örebro läns medarbetare fram till några värdeord som dels kan symbolisera en gemensam kultur, dels kan bidra till att förverkliga organisationens vision Tillsammans skapar vi ett bättre liv. Tre av dessa värdeord kom sedan att utgöra kärnan i den nya värdegrund som i dag beslutades av regionstyrelsen.

– Jag är glad att vi nu kunnat komplettera vår vision med en ny värdegrund. Det kommer att hjälpa oss som organisation att forma våra beslut och prioriteringar så att vi kan erbjuda en sund organisationskultur till glädje för både länsinvånare och medarbetare, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Den värdegrund som nu beslutats består av en introduktion och tre värdeord med tillhörande beteenden som ska hjälpa medarbetarna att agera i linje med värdegrunden.

Värdeorden är:

  • Samarbete
    – Vi lyfter varandra och samverkar över gränser. Det är vår förmåga till samarbete som ger kraft att tillsammans skapa ett bättre liv.
  • Utveckling
    – Vi är lärande, utforskar möjligheter och förbättrar ständigt på hållbart sätt med invånaren i fokus.
  • Professionalism
     Vi håller hög kvalitet, visar tillit och skapar utrymme för det professionella omdömet. All kontakt med oss ska bidra till ett bättre liv för invånare, kollegor, besökare och andra aktörer.

Efter regionstyrelsens beslut väntar nu ett långsiktigt arbete som inleds med en översyn av hur Region Örebro län ska arbeta för att leva upp till värdegrunden. När värdegrunden är fullt implementerad är förhoppningen att den ska bidra till en god arbetsplats för Region Örebro läns medarbetare, en effektiv verksamhet och ett bättre liv för länets invånare.

– Jag tror att värdegrunden kan stärka vår gemensamma identitet och också bidra till ett framåtsyftande, professionellt och inkluderande tanke- och arbetssätt, säger Andreas Svahn.

Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in