Region Örebro län har hanterat pandemin väl – men det finns utvecklingsområden

By on 27 oktober, 2021
Arkivbild

Covid-19 har haft en omfattande påverkan på Region Örebro läns verksamheter men utifrån givna förutsättningar har regionorganisationen hanterat pandemin väl, det slår företaget KPMG fast i den utvärderingsrapport som presenterades för regionstyrelsen i dag.

I oktober år 2020 fattade regionstyrelsen beslut om att genomföra en utvärdering av Region Örebro läns arbete under pandemin. Regionstyrelsen önskade ett särskilt fokus på områdena styrning och ledning, hälso- och sjukvård inklusive smittskydd och vårdhygien, samverkan med andra så som kommuner, regioner och andra organisationer samt hur övriga verksamheter inom Region Örebro län har kunnat genomföra sina huvudsakliga uppgifter under pandemin.

– När vi drabbas av en kris ställer vi om vår organisation för att möta de behov som uppstår. Men när det akuta skeendet är över är det viktigt att vi tar lärdom av det som inträffat och att vi utvecklar de områden som inte fungerat optimalt, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Utvärderingen, som har genomförts under perioden från februari till oktober 2021, visar att Region Örebro län på ett övergripande plan har hanterat pandemin väl, men den visar också att det finns utvecklingsområden att arbeta vidare med.

– Utvärderingen är omfattande och innehåller många viktiga delar så som samverkan, kommunikation och arbetsmiljö i ett krisläge. Nu behöver vi först överblicka helheten av utvärderingen och sedan agera utifrån dess slutsatser. Vid dagens sammanträde beslutade regionstyrelsen att ge regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag till de beslut som krävs för att ta tillvara på utvärderingen på bästa sätt, säger Andreas Svahn.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login