Region Örebro län och Örebro universitet satsar på artificiell intelligens

Av på 19 juni, 2019

Örebroregionen förbereder sig nu, i likhet med många andra, inför framtidens industriella och samhälleliga utmaningar. Detta sker bland annat genom den gemensamma satsning på artificiell intelligens, AI, som Region Örebro län och Örebro universitet nu gör.

Region Örebro län och Örebro universitet ska med gemensamma krafter bygga upp enmiljö för att underlätta kunskapsöverföring och tillämpning av forskning och kunskap inom bland annat artificiell intelligens, AI.

Det kommer att bidra till att utveckla nya idéer, företag, samarbeten och strukturer för att vidareutveckla Örebroregionens konkurrenskraft, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd.

– Det är ett kliv mot att göra Örebro till ett stort AI-nav i Sverige, säger Amy Loutfi, Örebro universitets vice rektor för AI-frågor.

Förutsättningar för företagsetableringar
Region Örebro län finansierar satsningen, som kommer att bedrivas i projektform, med 1,5 miljoner kronor under 2019 och Örebro universitet står för 1 miljon kronor. Pengarna ska bland annat användas för att skapa ett kompetenscentrum med målet att tillgängliggöra forskningsmaterial, och på sikt skapa ett gränssnitt mellan forskning, företag och offentlig sektor.

Irén Lejegren och Amy Loutfi tror att satsningen ska stärka Örebroregionens profil inom AI ytterligare.

AI en lösning för många

Vi vill säkerställa att även den offentliga sektorn, samt små och medelstora företag, kan ta del av AI-kompetensen vid Örebro universitet för att implementera nya metoder och ny teknologi i sin verksamhet. Det gäller kanske särskilt de aktörer som behöver AI mest, men som har minst resurser att själva utveckla nya lösningar, säger Amy Loutfi.

Unik möjlighet i vår region

Områden som robotik och artificiell intelligens, som tills nyligen var forskningsdomäner, har på kort tid utvecklats till teknologier som i snabb takt kan ge nytta inom både industri och offentlig sektor. Vår region har en unik möjlighet att ta en ledande roll inom området, och därmed ge förutsättningar för både nationella och internationella bolag och samarbetspartners att etablera sig här, säger Irén Lejegren.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in