Region Örebro län satsar på vården för barn och unga med psykisk ohälsa

Av på 26 februari, 2022
Arkivbild

Ett nytt kontaktcenter som gör det enklare för barn och unga med psykisk ohälsa och deras vårdnadshavare att nå vården öppnar den 1 mars. Samtidigt stärks primärvårdens insatser genom nya mottagningar på fyra orter i länet för barn och unga med lindrig till måttlig psykisk ohälsa.

Den 28 februari uppmärksammar Region Örebro län starten för satsningen på vården till barn och unga med psykisk ohälsa genom en invigning på mottagningen psykisk ohälsa barn och unga Örebro i Örebro, Regionråd Karin Sundin (S) medverkar och inviger satsningen.

”Första kontakten psykisk ohälsa barn och unga” blir ett kontaktcenter dit alla barn och unga med psykisk ohälsa och deras vårdnadshavare kan vända sig för råd och stöd samt bedömning och lotsning till lämplig vårdnivå.

– Vi inom primärvård och psykiatri har arbetat tillsammans med målsättningen att förenkla vägen till vård för barn och unga med psykisk ohälsa. Det är mycket glädjande att vi nu kan öppna denna sammanhållna ingång till vården, säger Eva Eriksson, enhetschef för Första kontakten psykisk ohälsa barn och unga.

Samtidigt förstärks primärvårdens utbud på orterna Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg och Örebro genom ”Mottagningen psykisk ohälsa barn och unga”. Här kommer bland annat psykologer, kuratorer, läkare och sjuksköterskor att ta emot barn och unga med lindrig till måttlig psykisk ohälsa för bedömningar och kunskapsbaserad vård.

– Genom den sammanhållna ingången, de nya mottagningarna och vårt nära samarbete mellan primärvård och psykiatri skapar vi nu en tillgänglig, likvärdig och högkvalitativ vård till länets barn och unga med psykisk ohälsa. Tillsammans med kommunerna ser vi till att det finns likvärdiga, hälsofrämjande insatser till länets alla barn och unga, säger Camilla Eklöv, enhetschef för Mottagningen psykisk ohälsa barn och unga.

– Vi behöver göra mer av samlade insatser för att motverka den psykiska ohälsan bland barn och unga. Under den här mandatperioden har den politiska majoriteten avsatt särskilda resurser för att förbättra tillgången till råd, stöd och vård för barn och unga i hela Örebro län. Den här dagen är efterlängtad. Och jag är stolt över det samarbete och det engagemang som den här satsningen har inneburit och ser fram emot att följa arbetet framåt, säger Karin Sundin, regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård (S).

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in