Region Örebro län ser över hur vaccinationsdoser fördelats

Av på 4 februari, 2021
Arkivbild.

Efter en dryg månads vaccinering mot covid-19 har Region Örebro län startat en genomgång av hur de tilldelade vaccindoserna använts i länet. Anledningen är att något fler doser kunnat tas ut ur vaccinet än vad som ursprungligen planerats för. Frågan, som även aktualiserats nationellt, är hur dessa doser har använts i förhållande till den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten slagit fast.

Uppgifter har kommit in till Region Örebro län om att personer i länet kan ha vaccinerats i strid mot den beslutade prioritetsordningen. En genomgång har därför startats av Region Örebro län.

– Vaccineringen i länet har så här långt ställt oss inför många utmaningar med stora krav på flexibilitet i planeringen. Tillgången till vaccin är en sådan sak, säger Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Örebro län.

En annan fråga som upptäcktes tidigt är att det går att få ut fler doser ur vaccinet än vad som ursprungligen sagts. Den senaste tiden har det nationellt rapporterats om att de här extra doserna i några regioner kan ha använts i strid mot prioriteringsordningen.

– Ambitionen är naturligtvis att vi ska använda allt vaccin som vi får, inget ska gå till spillo. Varje dos ska användas. Men vi ska följa den prioriteringsordning som finns. Vi har fått en del uppgifter som vi värderat, och nu beslutat oss för att göra en genomgång hur vi i vårt län använder de här doserna, säger Jonas Claesson.

– Vi har i detta läge inget som säger att några felaktigheter har begåtts. Det är viktigt att vi nu tittar på detta samlat för försäkra oss om att vi gör rätt. Fokus i vaccineringen är att rätt personer får sitt vaccin i rätt tid, säger Jonas Claesson.

Hälsa | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in