Region Örebro län stödjer sociala innovationer i länet

By on 24 maj, 2019

Har din organisation en idé om hur ni kan vara med och lösa en samhällsutmaning? Ta då chansen att söka stödmedel för sociala innovationer hos Region Örebro län.

Målgruppen för stödet är i första hand organisationer inom den sociala ekonomin, det vill säga föreningar, stiftelser, kooperativ och sociala företag, i Örebro län.

– Vi gör den här satsningen eftersom vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för de organisationer som vill och kan arbeta med angelägna samhällsutmaningar. Vi vill ta tillvara på den kreativitet som finns inom den ideella sektorn, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande för Region Örebro läns kultur- och fritidsnämnd.

Projekten som Region Örebro län stödjer ska vara innovativa, ha samhällsnytta och vara regionalt intressanta.

– Många människor tänker på tekniska lösningar när de hör ordet innovation. Här handlar det istället om nya lösningar på sociala och samhälleliga frågor. Det kan handla om nya tjänster, nya arbetssätt eller nya metoder, säger Mona Hedfeldt, utvecklingsledare civilsamhälle, Region Örebro län.

Utlysningen är öppen fram till den 7 augusti.

Ta del av ytterligare information på Region Örebro läns webbplats » https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Kultur/Kulturstod-och-stipendier/Utvecklingsmedel-for-sociala-innovationer/

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login