Region Örebro län tar två frågor till Almedalen

By on 28 juni, 2017

Är vården redo för det digitala samhället? Hur kan en bättre järnväg mellan Oslo och Stockholm finansieras? Det är två frågeställningar som Region Örebro län tar med sig till politikerveckan Almedalen i Visby. Frågorna ska diskuteras vid två seminarier måndagen den 3 juli.

– Digitaliseringen i vården och infrastrukturfrågorna är två av Almedalens mest heta frågor, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. I år blir det mitt första år som representant för vår region, så jag ser mycket fram emot att delta i diskussioner och bidra till att frågorna som vi tar upp ska föras framåt. För oss som arbetar med samhällsfrågor är Almedalen ett gyllene tillfälle att knyta viktiga kontakter och nätverk för att kunna påverka i angelägna frågor.

Det digitala samhället är redan här, är vården redo?
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har en gemensam vision om att Sverige år 2025 ska bli bäst i världen på att använda och dra nytta av de möjligheter som e-hälsa och digitalisering medför. Visionen syftar bland annat till en bättre användning av digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården.

– Seminariet belyser möjligheterna med den digitala vården, men tar också upp de förändringar som hälso- och sjukvården står inför, säger Andreas Svahn. Det handlar också om de investeringar som krävs för att leva upp till förväntningarna som den ökade digitaliseringen innebär. Det är en komplex frågeställning där framtidens vårdinformationsstöd, som vi nu ska upphandla, står i centrum.

Rimliga järnvägsförbindelser mellan Oslo och Stockholm
Vad innebär det att det i dag inte finns rimliga järnvägsförbindelser mellan Oslo och Stockholm? Den frågan ställs i det andra seminariet, som arrangeras av bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB i samverkan med bolagets ägare Region Örebro län, Landstinget i Värmland samt Örebro och Karlstads kommuner. Innebär avsaknaden av rimliga järnvägsförbindelser mellan två huvudstäder t.ex. uteblivna intäkter och sämre tillväxtmöjligheter för företag och samhälle? Kan det finnas förutsättningar att bygga järnväg mellan Oslo och Stockholm med hjälp av privata finansiärer?

– Den analys som bolaget nyligen genomfört visar stora miljövinster och samhällsekonomiska vinster som finns med projektet, säger Jonas Karlsson, vd i bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB. Bolaget har också under våren frågat marknaden om hur de skulle kunna bidra till att finansiera och genomföra projektet och det intresset har varit stort.

FAKTA:
Seminariet ”Det digitala samhället är redan här – är vården redo?” arrangeras av Region Örebro län i samarbete med landsting- och regionnätverket SUSSA-samverkan som består av Region Örebro län, Västerbottens läns landsting, Landstinget Sörmland, Landstinget Blekinge och Landstinget Väster­norrland som nu upphandlar ett gemensamt vårdinformationsstöd. Vid sidan av de fem regionerna/landstingen finns fyra regioner/landsting med option på framtida deltagande. De fyra är Region Halland, Region Norrbotten, Landstinget Dalarna och Region Gävleborg.

Politik | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login