Region Örebro län tecknar avtal om köp av tvätt- och textilservice

By on 17 mars, 2022
Arkivbild

Servicenämnden fattade i dag beslut om att anta Textilia som leverantör av tvätt- och textilservice till Region Örebro län, avtalstiden är fyra år med möjlighet att förlänga ytterligare två år.

– Avtalet säkrar en tvätt- och textilservice av god kvalitet där hållbarhet och innovation är bärande delar. Kostnadsmässigt innebär det nya avtalet en årlig besparing på cirka 8 miljoner kronor avseende tvätteritjänsten och cirka 100 000 kronor årligen på textilinköpen jämfört med nuvarande avtal, säger Håkan Stålbert (KD), ordförande i servicenämnden.

Den nu genomförda upphandlingen ska dels täcka Region Örebro läns behov av tvättning av nuvarande textilier, dels inköp av textilier till bland annat Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Folktandvården och Regionservice.

I upphandlingen har Region Örebro län ställt krav vid köp av nya textilier avseende bland annat färgämnen och mjukgörare. Krav har också ställts på att leverantören ska kunna redovisa vad som händer med uttjänta textilier samt på hur leverantören hanterar utsläpp och el- och vattenförbrukning.

– Jag är glad över att vi i dag har fattat beslut om att teckna ett avtal som på ett hållbart sätt säkerställer tillgången av rena textilier till Region Örebro läns verksamheter, säger Håkan Stålbert.

Ekonomi | Örebro
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login