Region Örebro län upphandlar byggentreprenad för vårdcentral och Folktandvård i Kumla

By on 19 april, 2022

Kumla vårdcentral och Folktandvården Kumla ska bygga nya lokaler på Norra Kungsvägen i Kumla. De nya lokalerna byggs i anslutning till Kungsparkens vård- och omsorgsboende. Den nya Kumla vårdcentral kommer att ersätta både Kungsvägsmottagningen och Fylstamottagningen.

Folktandvården Kumla och nuvarande Kungsvägsmottagningen, Kumla vårdcentral som idag ligger på Norra Kungsvägen 10, kommer att vara kvar i sin nuvarande byggnad fram till att verksamheterna flyttar in i de nya lokalerna i Kungsparken.

En vårdcentral för bättre tillgänglighet och modern teknik

Vårdcentralen blir en av de tio största vårdcentralerna i Sverige med över 100 medarbetare.

– Nuvarande lokaler på Kungsvägsmottagningen och Fylstamottagningen är gamla och uttjänta. Det finns ett behov av mer  ändamålsenliga lokaler där modern teknik kan tas tillvara med till exempel ett modernt callcenter och en digital mottagning allt eftersom vi går mot en utveckling av fler e-tjänster och egenkontroller, säger Mattias Nordell, vårdcentralschef, Kumla vårdcentral.

– Vi kommer också kunna samarbeta och samverka med Kumla kommuns nya vård- och omsorgsboende som ligger i anslutning till de nya lokalerna.

Det är förändringar som ligger väl i linje med det Nära vård-koncept som ska göra vården mer tillgänglig.

Fler patienter kan få tandvård i Kumla

Folktandvården Kumla kommer att ha totalt 14 behandlingsrum. I de nya lokalerna kommer det senaste tekniken att finns till exempel panoramaröntgen, utrustning för digital avtryckstagning och intraorala kameror. Större och bättre anpassade lokaler och ny modern utrustning gör att fler patienter kan få tandvård i Kumla.

– Vi har anpassat utformningen av de nya lokalerna så att de lever upp till vårt behov på lång sikt. Vi har tagit hänsyn till alltifrån omständigheterna i världen, tillväxten av patientunderlaget till våra arbetsflöden. Det har vi gjort för att även fortsatt kunna ge patienter ett bra och effektivt omhändertagande. Vi har också tagit stor hänsyn till arbetsmiljöperspektivet så att medarbetarna får en så bra arbetsmiljö som möjligt. Våra nya lokaler ska upplevas attraktiva av både patienter och medarbetare, säger Helin Ardil, verksamhetschef Folktandvården Kumla.

– När vi inom Folktandvården bygger nya lokaler, då strävar vi efter att våra kliniker ska placeras nära andra vårdverksamheter. Det underlättar för patienten och ger också ökade möjligheter till samarbeten mellan olika verksamheter inom Region Örebro län och kommunen, säger Christer Ohlsson, ekonomichef Folktandvården Region Örebro län.

På uppdrag av Region Örebro län går Länsgården Fastigheter AB nu ut och upphandlar en byggentreprenad som ska göra att de nya lokalerna för vårdcentralen och Folktandvården ska stå färdiga under 2025.

Örebro län | Kumla
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

You must be logged in to post a comment Login