Region Örebro och Capio Läkargruppen fortsätter samarbete

By on 2 september, 2021

Regionstyrelsen i Region Örebro har beslutat att Region Örebro ska fortsätta att upphandla specialiserad öppenvård avseende bland annat kirurgi, gastroskopi och gynekologi av Capio Läkargruppen. Det nya avtalet sträcker sig över fyra år med start den 1 april 2022.

Det nya avtalet som Region Örebro och Capio Läkargruppen har tecknat startar den 1 april 2022 och omfattar vård för 95 miljoner kronor de två första åren för att sedan övergå till 82,5 miljoner kronor resterande avtalsår. Avtalet som avser specialiserad öppenvård innefattar kirurgi, gastroskopi och gynekologi. Genom att teckna avtal med Capio Läkargruppen kan Region Örebro län även fortsättningsvis erbjuda länets invånare möjligheten att välja privat vård som ett komplement till den offentliga vården.

– Vi har goda erfarenheter av det samarbete vi har, och under många år har haft, och jag är glad över att vi i dag fattat beslut om att teckna avtal med Capio Läkargruppen för de kommande åren. Avtalet är en del i vårt arbete för att också framöver kunna erbjuda en god, säker och jämlik hälso- och sjukvård till alla länets invånare, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Det avtal som nu tecknats är indelat i en fast del och en rörlig del, där den fasta delen bland annat omfattar hud och plastik, öron-näsa-hals, ögon, kirurgi, gastroskopi och gynekologi och där den rörliga delen bland annat omfattar psykiatri och generella vårdtjänster.

-Vi är glada att vi får fortsatt förtroende att leverera specialiserad öppenvård. Capio Läkargruppen har en lång och bred erafenhet av att samarbeta med Region Örebro Län och vi ser fram emot att tillsammans utveckla vården för att möta nuvarande och framtida patientbehov, säger Tommy Söderman, VD Capio Läkargruppen

Avtalstiden löper från och med den 1 april år 2022 till och med den 31 mars år 2026, med en möjlighet till förlängning i fyra år. Den längre avtalstiden säkerställer att den privata delen av vården kan införlivas i Region Örebro läns övriga verksamhet och där bidra till att vården i länet håller nationellt hög nivå avseende kvalitet och patientnöjdhet med fokus på den enskilda patienten.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Capio 

You must be logged in to post a comment Login