Regional kulturnod i norra Örebro län ersätts av samverkan

By on 5 december, 2021

Det blir ingen fysisk regional kulturnod i norra Örebro län. En fysisk plats är inte relevant – fokus ligger istället på att utöka den samverkan som redan pågår med kommunerna i norra länet och utveckla arbetssättet tillsammans med regionen, enligt Region Örebro läns specifika samverkansråd för kultur.

För mer kultursamverkan mellan region och kommuner i Örebro län har Kulturkvarteret i Örebro och Sjöängen i Askersund utsetts till kulturnoder i mellersta respektive södra länet. Tanken var att utse en motsvarande kulturnod i norra länet – men nu vill de fyra kommunerna (Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg) ersätta en fysisk kulturnod med samverkan och utvecklat arbetssätt för att underlätta samverkan med länets kulturinstitutioner – Länsmusiken, Länsteatern och Länsmuseet

De tre kulturinstitutioner i Örebro län erhåller tillsammans närmare 75 procent av de regionala kulturbidragen. Som regionala kulturinstitutioner har de bland annat i uppdrag att erbjuda professionell kultur i hela länet. Men de tre kulturinstitutionerna är långt från att nå ut i hela länet med kulturen – det mesta erbjuds fortfarande i Örebro. 

Detta uppmärksammas i Specifika samverkansrådet för kultur – ett regionalt forum med representanter för alla kommuner för att initiera och samråda om frågor inom verksamhetsområdet som är strategiska och viktiga för Örebro län. Lindesbergs kommun representeras av Magnus Storm (C). I rådet behandlas bland annat en handlingsplan med prioriterade aktiviteter utifrån mål i den regionala kulturplanen – däribland ökad samverkan mellan kommuner och institutioner för att nå hela länet.

Källa: Protokoll från Region Örebro läns specifika samverkansråd för kultur 2021-11-12.

Sjöängen i Askersund kan bli regional dansplattform

Region Örebro läns kulturnämnd vill undersöka möjligheterna till hållbara och långsiktiga strukturer för den professionella dansen i länet genom en ny dansplattform med bas i Askersund/Sjöängen. Utredningen kommer att resultera i en skriftlig rapport samt en film som kommer att beskriva plattformens organisation/styrning, syfte och mål, samarbetsparter i länet samt finansieringsplan.

”Kulturnoder – en möjlighet att nå ut med regional kultur i hela länet”

Hitta rätt kanaler till de olika verksamheterna som erbjuds, utveckla kulturnoder i länet och skapa en struktur som möjliggör kulturupplevelser för kommuninvånare inom nodens geografiska område. Så skulle en regional kulturinstitution som Länsmusiken kunna uppfylla sitt uppdrag – att nå ut med kultur i hela länet, enligt Beryl Lunder på Länsmusiken i Örebro.

”Lindesbergs kulturkvarter” skulle kunna bli ”kulturnod”

För mer kultursamverkan mellan region och kommuner i Örebro län har Kulturkvarteret i Örebro och Sjöängen i Askersund utsetts till ”kulturnoder” i mellersta respektive södra länet. Inget förslag på nod i norra länsdelen har inkommit – men Lindeskolan som ”Lindesbergs kulturkvarter” skulle kunna bli ”kulturnoden” i norra Örebro län. 

Kultur | Örebro län
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login