Regional satsning på filmproduktion i Örebro län

Av på 2 augusti, 2021

Lokala produktionsbolag som Backa Studios i Vedevåg ska få lättare att finansiera och genomföra sina filmproduktioner. Och andra produktionsbolag ska lockas till Lindesberg för sina inspelningar som exempelvis “Dystopia”. Det är målet för en satsning på professionell filmverksamhet i Örebro län.

Utvecklingsprojektet inleds med en utredning om förutsättningarna för ett långsiktigt arbete att utveckla det professionella filmområdet i regionen. Målet är att presentera en rapport med ett eller flera förslag på möjlig framtida satsningar inför den regionala kulturnämnden i början av 2022.

“Utredningen ska resultera i en rapport med en bakgrund över dagens situation för filmarbetare i länet, jämföra initiativ från andra offentliga aktörer runt om i Sverige som till exempel produktionscentrumen Film i Väst, Film i Skåne, Filmpol Nord och Stockholms nya organisation för professionell film, andra regionala filmresurscentrum jämförbara med Örebros nuvarande verksamhet, kommunala satsningar såsom Norrköpings Filmfond etc. Rapporten ska utifrån dessa beskrivningar leverera förslag på fortsatt arbete för att stärka den regionala filmbranschen och befintliga professionella aktörers möjligheter att fortsätta verka i vår region,” enligt beslut i Region Örebro läns kulturnämnd.

“Regional satsning som gäller hela Örebro län”

“Vi ska rekrytera en person som ges i uppdrag att genomföra utredningen tillsammans med mig och planera upplägget”, förklarar Jerry Eriksson – utvecklingsledare för film på Region Örebro län: “Därför har vi inte spikat ramarna riktigt ännu, mer än vad som framgår av nämndbeslutet där syftet är att undersöka möjligheter och ge förslag som leder till att regionens professionella filmare och branschen de verkar i får bättre förutsättningar att utveckla och genomföra egna filmproduktioner, likväl som att det ska bli fördelaktigare för producenter utifrån att söka sig till oss och genomföra sina inspelningar här”.

Den regionala satsningen gäller hela Örebro län. “I utredningen gör vi ingen skillnad på stad eller landsbygd även om de flesta som arbetar med film bor i Örebro”, betonar Jerry Eriksson:

“Därför är Backa Studios i Vedevåg (som producerat långfilmen “Lantisar” självfallet inräknade bland dem som på sikt förhoppningsvis ska få lättare att finansiera och genomföra sina produktioner. Och i Stråssa huserar Batalj Event som har haft flertalet filminspelningar hos sig (bland annat TV-serien “Dystopia”) och har fler på ingång. De och platsen de förfogar över är ju också intressant såklart i en sådan här utredning”.

Regional satsning som ska stärka det filmkulturella kretsloppet

“Den filmutvecklande verksamhet som bedrivs inom Region Örebro län kan beskrivas som ett kretslopp från pedagogisk verksamhet med barnperspektiv och demokratiska mål, via talangutveckling och stöd till unga kreatörer som vill utvecklas inom filmområdet, till biograf och andra publika visningsfönster för film och via skolbio åter till den pedagogiska verksamheten”, skriver regionen om satsningen och fortsätter:

“Men det saknas en faktor för att cirkeln helt ska slutas. Länets filmarbetare och producenter har svårt att växa i sina verksamheter med begränsade regionala stödmöjligheter, och den regionala branschen är inte så stark och diversifierad som den skulle kunna vara.

Idag arbetar regionens filmverksamhet främst med talangutveckling och stöd till i huvudsak kortfilmsproduktion. Det saknas dock växutrymme i regionen och vi ser tendenser att talangfulla blivande filmarbetare lämnar regionen för utbildning, större stödmöjligheter och branschnätverk.

Om regionen inte satsar på att utveckla denna bransch så riskerar regionen utgöra blott en plantskola för någon av de större filmregionerna att dra nytta av. Men med en stark och livskraftig regional filmbransch skulle vi kunna behålla flera kreatörer i länet och stärka hela det filmkulturella kretsloppet.

En stark regional professionell filmbransch skulle inte bara främja det filmkulturella området, utan har möjlighet att stärka hela den regionala kulturnäringen. Detta då filmen som enda kulturområde knyter samman alla andra kulturformer under sitt paraply genom ett naturligt samspel mellan litteratur (manuskriptet), teater och dans (scen/skådespel), bild, foto och ljud, musik, hantverk (kostym/rekvisita/scenerier), spelkultur och många andra kreativa yrken.

En stark regional filmbransch kan således utgöra både ett nav och en motor i den regionala kulturella och kreativa näringslivsutvecklingen.

Som inledning på ett långsiktigt arbete med att stärka och bygga en professionell filmbransch i länet avser vi därför att genomföra en utredning för att ge oss vägledning i hur vi bäst skulle kunna fokusera regionala resurser för att främja länet som inspelningsplats och skapa en region där det är att attraktivt och utvecklande att vara verksam som professionell filmarbetare.

Vi tar in en extern utredare för att beskriva nuläge, lokala förutsättningar och den nya filmmarknaden som består av flera nya visningsfönster i behov av svenska produktioner (Netflix, Cmore, Viaplay, Disney, Amazon, HBO etc) och undersöka behov bland våra egna aktörer, externa produktionsbolags förväntningar på en region och andra regioners modeller i framförallt Sverige men också utlandet.

Målet är att presentera en rapport med ett eller flera förslag på möjlig framtida satsningar inför den regionala kulturnämnden i början av 2022.”

Kultur | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in