Regional tillväxtsatsning på digital kulturutveckling

Av på 16 december, 2020

Det blir en extra budgetsatsning på en återstart av Örebro län för jobb och tillväxt. Det beslutade regionala tillväxtnämnden när de fastställde sin budget för 2021. I satsningen ingår bland annat 200.000 kronor till digital kulturutveckling för ökad förmåga att nå hela länet och nya grupper.

“Tanken bakom budgetposten är att mot bakgrund av pandemin ska kulturaktörer stimuleras till att förmedla kultur digitalt med hela länet och nya grupper som målgrupp. Möjligheten till biljettintäkter i sammanhanget ska beaktas”, förklarar Torbjörn Ahlin (C) – vice ordförande i Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt: “Eftersom anslaget ligger på Tillväxtnämnden handlar det om aspekten kulturella och kreativa näringar”.

Extra satsning på återstart av Örebro län
“Under nästa år kommer ett särskilt fokus inom regional tillväxt ligga på utveckling kopplat till effekterna av pandemin”, säger Irén Lejegren (S) – ordförande i regionala tillväxtnämnden: “Det är också glädjande att vi kan satsa ytterligare fem miljoner kronor på bland annat besöksnäringen, industri- och företagsstöd. På det sättet gör vi oss redo för en återstart av samhället”.

Stora insatser har gjorts nationellt, både för att överbrygga pandemins akuta verkningar men också för att stimulera en snabb återhämtning. Insatser har också gjorts från Region Örebro län.

“Vi ser nu en möjlighet att göra en extra insats i länet, för att bidra till en kick-start för länets näringsliv”, säger Torbjörn Ahlin: “Arbetslösheten stiger där ungdomar och tidigare långtidsarbetslösa är särskilda riskgrupper. Därför är det viktigt att satsa på utbildning som våra folkhögskolor som är oerhört viktiga i den här tiden.”

“Många branscher är hårt drabbade av pandemin, exempelvis turism- och kultursektorn”, säger Bo Rudolfsson (KD) – ledamot i regionala tillväxtnämnden och kommunstyrelseordförande i Laxå: “Genom vår budget för 2021, med den extra satsningen vi gör, vill vi tillsammans med länets aktörer skapa drivkraft, engagemang och samverkan. Pandemin har också visat sig vara en möjliggörare kring samverkan och samarbeten och det är en kraft vi ska ta tillvara. Nya konstellationer har skapats och existerande samarbeten har förbättras och fördjupats.”

Särskilda satsningar på fem miljoner kronor
Budgeten för nämnden regional tillväxt omsätter 265 miljoner kronor. Nästan hälften av detta, 130 miljoner kronor, läggs på utbildning och arbetsmarknad samt länets två folkhögskolor. Särskilda satsningarna på fem miljoner kronor görs inom dessa områden:

  • Besöksnäring – 200 000 kronor. Kompetensutveckling inom digitalisering för länets besöksnäringsföretag.
  • Digitalisering små och medelstora företag/hållbar omställning små och medelstora företag – 500 000 kronor. Utökad upphandling av digitaliseringskonsulter i Timbanken. Förstärka ALMIs projekt kring digitalisering av små och medelstora företag. Inventering omställningsinsatser.
  • AI och affärsutveckling och stärka AI Impact lab – 1 miljon kronor,
  • Industri – 1 miljon kronor. Förstärka kommande industrisatsning/hub.
  • Smarta hållbara städer – 100 000 kronor. Pilotprojekt, sammankopplad region, med FWA (fixed wireless access) och 5G förstudie.
  • ALMI – 1 miljon kronor. Extra stöd till ALMI 2021 för att klara rådgivning på grund av Corona.
  • Driftsstöd AGRO Örebro – 500 000 kronor
  • Digital kulturutveckling – 200 000 kronor. Utveckling/utbildning för ökad förmåga att nå hela länet, nya grupper.
  • Vuxenutbildning – 500 000 kronor. Stöd till digitalisering av länets vuxenutbildningar.

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in