Regional utveckling i Sverigetopp inom jämställdhet

Av på 24 maj, 2019
Petter Arneback, förvaltningschef Regional utveckling Bild. Pavel Koubek

Region Örebro läns förvaltning Regional utveckling är en av landets mest jämställda arbetsgivare. Inom branschen regioner i Sverige intar Regional utveckling en förstaplats. Det visar en mätning av jämställdhetsindex, Jämix.

– Vi har arbetat målmedvetet med jämställdhetsfrågor. En fin utmärkelse som ger oss extra energi att fortsätta arbetet, säger förvaltningschef Petter Arneback.

Regional utveckling hamnar bland de bästa 10 procenten i Jämix mätningar från 2018. Förvaltningen får högsta poäng på de tre områdena jämställdhet i ledningsgruppen, karriärmöjligheter och könsfördelningen bland tillsvidareanställda.

Arbetar aktivt med jämställdhet
Arbetsplatsen får även högt betyg för sitt aktiva arbete med jämställdhet. Till exempel finns jämställdhetsfrågan med i alla styrande dokument och nästan alla chefer och medarbetare gick en jämställdhetsutbildning under 2018.

– Jämställdhetsutbildningen har ökat medvetandet om jämställdhetsfrågorna hos oss alla, säger Petter Arneback.

Små skillnader i lön, sysselsättningsgrad och uttag av föräldradagar bidrar också till Regional utvecklings framgång i jämställdhetsindex.

Driver regionala utvecklingsfrågor
Regional utveckling är en förvaltning inom Region Örebro län som arbetar med utvecklingsfrågor inom bland annat trafik, energi och klimat, utbildning, näringsliv, kultur och folkhälsa.

Jämställdhetsindex visar hur jämställd en organisation är. Mätningarna görs årligen och baseras på data ur personalsystemet som arbetsgivaren tillhandahåller. Bakom Jämix står Nyckeltalsinstitutet, som kartlägger och systematiskt mäter arbetsvillkor, jämställdhet och hälsa.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in