Regionalt | 353 000 unga vill ha egen bostad

By on 30 maj, 2015

353 000 unga vill ha egen bostad enligt Hyresgästföreningens rapport Unga vuxnas boende 2015.

142 000 unga vuxna bor ofrivilligt hemma hos sina föräldrar och 353 000 unga vuxna skulle vilja ha en egen bostad – men saknar det i dag. Andelen unga som bor i osäkra upplåtelseformer ökar och kostnaden för dessa boenden har ökat markant sedan 2013. Det visar rapporten Unga vuxnas boende i Sverige 2015 som publiceras i dag, för tionde gången sedan 1997.

Rapporten Unga vuxnas boende i Sverige 2015 visar att det råder ett stort gap mellan hur unga vuxna bor och hur de vill bo. Det råder också ett stort gap mellan bostadsbyggandet och efterfrågan på bostäder.

Endast 49 procent av Sveriges unga vuxna bor i egen bostad – det vill säga bostadsrätt, eget hus eller hyresrätt med förstahandskontrakt. Det är den lägst uppmätta andelen någonsin.

En av fem, 20 procent, bor hemma hos sina föräldrar. 1997 var motsvarande andel 15 procent. 84 procent av de som bor hos sina föräldrar skulle absolut eller kanske vilja flytta hemifrån det närmaste året.

Bostaden är en förutsättning för att unga vuxna ska kunna utveckla sina drömmar, sin självkänsla och sina liv. Och det är i förlängningen avgörande för hela samhällets välmående, säger Jonas Hagetoft, rapportförfattare och utredare på Hyresgästföreningen.

Då är det inte rimligt att 353 000 unga som vill ha ett eget boende saknar det. Det måste byggas mycket mer och framför allt hyresrätter med rimliga hyror, säger Jonas Hagetoft.

Andelen unga som bor i osäkra upplåtelseformer är större än den någonsin har varit. Tre av tio av dem som har flyttat hemifrån bor inte i en egen bostad utan delar t ex boende med kompisar, hyr ett rum, bor i andra hand, hos en anhörig eller i studentbostad. Det är fler än vid tidigare mätning. Det är dessutom en boendeform vars kostnad har ökat kraftigt sedan 2013 års undersökning.

Rapporten visar också att 20 procent av de unga vuxna som har barn har inget eget boende. De bor alltså i andra hand, hos en anhörig, hyr ett rum eller i ett studentboende.

För att få fart på byggandet krävs att samhället på olika sätt stimulerar byggandet av nya hyresrätter. Då är förslaget med byggstimulanser ett första steg i rätt riktning. Men det behövs många fler åtgärder, säger Jonas Hagetoft.

36 procent av de unga vuxna som har flyttat hemifrån har mindre än 5 500 kronor kvar varje månad när boendet är betalt. Det ligger under Konsumentverkets beräkningar på hur mycket en person mellan 18 och 30 år behöver för att klara sig. Framför allt är det de unga som bor i osäkra upplåtelseformer som har svårt att få ekonomin att gå ihop.

Hyresgästföreningen föreslår följande för att få fart på bostadsbyggandet:

# Inför en statlig direktutlåning till hyresrättsbyggande för att skapa gynnsamma finansieringsförutsättningar.

# Koppla ihop satsningar på infrastruktur med krav på att det byggs hyresrätter.

# Använd både statens och kommunernas mark på ett offensivt sätt för att bidra till ett ökat byggande av hyresrätter.

# Kommunerna har ansvar för bostadsförsörjningen. De måste öka intensiteten och skaffa fram planer för bostadsbyggandet och använda sina allmännyttiga bostadsföretag till det de är till för – bygga och förvalta hyresrätter utifrån de behov som finns.

# Låt allmännyttan spela en viktigare roll i planerandet och byggandet av hyresrätter med hyror som människor har råd att efterfråga.

Hyresgästföreningen genomför vartannat år sedan 1997 en undersökning om unga vuxnas boende. Rapporten bygger på intervjuer av unga mellan 20 och 27 år som genomförts av undersökningsföretaget SKOP i februari och mars 2015. 4 431 personer har deltagit i undersökningen varav 1 106 i Göteborgsregionen, 1 105 i Malmö och Lund, 1 115 i Stockholms län och 1 105 i övriga riket.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login