Regionalt | Acceptabla slaktmetoder för fisk, är det möjligt

By on 8 juni, 2016

Samtidigt som människor idag konsumeras mer fisk än någonsin tidigare står det klart att många av de vanligaste metoder som används för att bedöva och avliva odlad fisk inte kan garantera att fiskarna avlivas snabbt, smärtfritt och effektivt. Det visar en ny studie som publicerats av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Göteborgs universitet (GU) i den vetenskapliga tidskriften Animal.

Djurskyddslagstiftningen säger att fiskar som hålls av människor ska skyddas mot onödigt lidande inför och vid slakt. Hur fiskar upplever de olika momenten kring slakten vet vi idag väldigt lite om, men det försök som nu presenteras visar att flera av de metoder som idag används på fiskodlingar i både Sverige och utomlands är undermåliga.

Koldioxid- eller el-bedövning?
Försöket utfördes på en svensk odling där forskarna undersökte fysiologiska och beteendemässiga indikatorer på stress hos röding, som antingen bedövats med koldioxid, vilket idag är den överlägset vanligaste metoden inom kommersiell odling i Sverige, eller med hjälp av ett nyutvecklat system för bedövning med hjälp av el-exponering.

Vi ville jämföra de två bedövningsmetoderna ute hos odlarna, eftersom direkta experimentella jämförelser på plats i verkligheten är väldigt ovanliga när nya metoder för att bedöva fisk utvärderas, säger Albin Gräns, forskare vid SLU.

Resultaten förvånar
De första resultaten visade betydande fördelar med el-exponering, eftersom denna metod ledde till klart lindrigare stressrelaterade beteenden jämfört med den traditionella koldioxiden. När forskarna sedan jämförde halterna av olika stressrelaterade ämnen i blodprov blev de förvånade.

Det visade sig att de fysiologiska och de beteendemässiga indikatorerna på stress visade helt motsatta resultat. Samtidigt som bedövning med hjälp av el-exponering lindrade de stressrelaterade beteendena så ledde denna metod till ökad utsöndring av stresshormon, säger Albin Gräns.

Hur ska vi bedöma vad fisken upplever?
En hämsko för forskarnas arbete är att det idag inte finns något enkelt sätt att bedöma om fiskar är vid medvetande eller inte. Det är oerhört viktigt att känna till fiskens grad av medvetande vid en riskbedömning vid slakt, eftersom välfärden bara kan klassas som undermålig om fisken är vid medvetande och faktiskt upplever någon form av smärta, stress eller obehag.

Vi vet inte om vissa av de behandlingar som rutinmässigt används för att ”lugna” fisk i samband med slakt bara gör fiskarna orörliga och i själva verket bara lugnar den mänskliga åskådaren, säger Albin Gräns.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login