Regionalt | Alkoholkonsumtionen bland unga sjunker i hela Sverige

By on 11 december, 2015

Erfarenheten av alkohol och cigaretter bland elever i årskurs nio är vanligast i Skåne län och användningen av narkotika i samma åldersgrupp är vanligast i Stockholms län. Det framgår av rapporten Skolelevers drogvanor 2015, som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) presenterar idag.

Vi ser, som vi tidigare rapporterat, en kraftig nedgång i alkoholkonsumtionen bland skolelever. Nu när vi gjort regionala analyser kan vi se att nedgången är tydlig i alla regioner, säger Isabella Gripe som är redaktör för rapporten.

Andelen alkoholkonsumenter i årskurs 9 och i gymnasiets år 2 har sjunkit under 2000-talet. I årets undersökning svarade 40 procent av pojkarna och 44 procent av flickorna i årskurs 9 att de druckit alkohol under de senaste tolv månaderna. Motsvarande värden i gymnasiets år 2 var 73 respektive 76 procent. I båda årskurserna är alltså fler flickor än pojkar alkoholkonsumenter. Nedgången i alkoholkonsumtion syns i samtliga sex regioner (se regionindelning nedan). Vissa regionala skillnader finns, men när det gäller trenderna i droganvändningen följer de varandra och genomsnittet för riket.

Även om det finns regionala, och säkert lokala, avvikelser så ser trenderna på det stora hela likadana ut i hela landet, säger Isabella Gripe avslutningsvis.

Drogvanor bland elever i årskurs 9 i olika regioner. Procentuell fördelning efter kön. Genomsnittsvärden (tvåårsgenomsnitt) för åren 2014–2015.

Stockholms län

Västra Götalands län

Skåne län

Södra Sverige

Mellersta Sverige

Norra Sverige

Pojkar

Alkoholkonsument

41.3

46,3

52,0

45,4

42,7

38,6

Röker dagligen

3,5

2,3

4,3

2,7

2,4

3,3

Använt narkotika någon gång

11,3

8,9

11,0

5,7

6,1

6,0

Flickor

Alkoholkonsument

52,2

50,2

55,4

51,7

48,2

43,2

Röker dagligen

3,3

4,1

4,7

3,1

3,6

3,3

Använt narkotika någon gång

9,0

5,3

8,4

3,3

4,6

3,9

Indelning i regioner
De sex regioner som redovisas är Skåne län, Västra Götalands län och Stockholms län samt övriga län uppdelade i tre regioner; Södra Sverige (Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge och Halland), Mellersta Sverige (Uppsala, Södermanland, Östergötland, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborg) och Norra Sverige (Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten). Utvecklingen för ANT-vanorna beskrivs med hjälp av tvåårsgenomsnitt. Tvåårsgenomsnitt innebär att två års resultat läggs ihop och skapar ett gemensamt medelvärde. Tvåårsgenomsnitt används för att komma upp i tillräckligt antal respondenter.

Om undersökningen
Sedan 1971 har det genomförts årliga undersökningar av skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor. Sedan 1986 ansvarar CAN för undersökningarna, som utförs på riksrepresentativa urval i årskurs 9. Även skolelever från gymnasiets årskurs 2 deltar i undersökningarna sedan 2004. Undersökningarna genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen. Antalet analyserade formulär 2015 uppgick till 4 961 i årskurs 9 och till 4 198 i gymnasiets år 2.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login