Regionalt – Allt för få kommuner arbetar för inkludering av alla barn

Av på 8 november, 2016

Majblommans årliga kommunrapport kartlägger barns villkor i svenska kommuner. I botten finns en rikstäckande, digital enkät med frågor om skola, förskola, kultur, fritidsaktiviteter, IT och kollektivtrafik. Bland annat kan konstateras att andelen svarande som har en handlingsplan mot barnfattigdom är alldeles för liten. Endast sex procent av kommunerna jobbar med specifika planer för bekämpning av barnfattigdom. Det kan ses som ett uttryck för att barnfrågor har låg prioritet inom politiken.

Vår kommunrapport visar på att få kommuner har förstått den starka sociala investering som satsningar på inkludering av alla barn innebär. De kommuner som faktiskt antar handlingsplaner mot barnfattigdom ger barnen lika utvecklingsmöjligheter vilket ger samhällsekonomiska vinster på lång sikt, säger Majblommans generalsekreterare Lena Holm.

Majblommans kommunrapport ska både inspirera och pressa på kommuner som inte lever upp till de rättigheter som barn har i vardagen. Några avskräckande exempel ger vi däremot inte, tvärtom vill vi sätta ljus på goda förebilder. Förra året utsåg Majblomman Örebro till Årets MajKommun och i år utses Kalmar till MajKommun 2016. Gemensamt för dessa kommuner är att man lyft frågan till högsta politiska nivå, tagit beslut, skapat utrymme i budget och låtit alla förvaltningar som arbetar med barn genomsyras av den strategiska planen.

En bra början för kommuner som vill förbättra barns villkor är att följa skollagen och ställa sig frågan ”Vilket ansvar har kommunen för barnen under de 16 veckor barnen har skollov?” Endast 1 procent av kommunerna för denna diskussion i kommunfullmäktige och 8 procent i kommunstyrelsen.

Rapporten ger oss ett helikopterperspektiv på kommunernas insatser, medan ansökningarna till våra Majblommeföreningar blixtbelyser vardagen för enskilda barn. Helheten berättar hur det är att vara mycket ung och leva i ekonomisk utsatthet, just nu. Vi menar att det är viktigt att alla kommuner och stadsdelar antar en övergripande plan för bekämpning av barnfattigdom och inkludering av alla barn. Och utse en kommunal barnombudsman som bevakar barns rättigheter, avslutar Lena Holm.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in