Regionalt | Avtalslöst tillstånd mellan Sveriges Radio och Sveriges Dramatikerförbund

Av på 2 februari, 2015

Från och med 1 februari 2015 råder avtalslöst tillstånd mellan Sveriges Dramatikerförbund och Sveriges Radio. Bakgrunden är att Sveriges Radio nu helt vägrar att betala för sina sändningar till utlandet.

Sveriges Radio ersatte tidigare dramatikerna för utlandssändningar i Radio Sweden. I samband med nedläggningen av denna kanal övergick Sveriges Radio till strömmande sändningar på nätet, vilket gjort att svensk radiodramatik numera är tillgänglig för alla över hela världen. Via datorer, mobiler och surfplattor nås inte minst cirka en halv miljon utlandssvenskar. För detta nyttjande har det under två år funnits en tillfällig betalningslösning som nu dras in.

Det samförstånd som i flera år funnits med målsättning att arbeta fram ett moderniserat avtal har nu raserats. Sveriges Radio väljer att ta konflikt med dramatiker och översättare för att uppnå lägre ersättningar för större nyttjanden, säger förbundsdirektör Susin Lindblom. Sveriges Radio avvisar också alla förslag om en tillfällig förlängning för att skapa arbetsro under förhandlingen. Det är tydligt att man vill tvinga Sveriges Dramatikerförbund till eftergifter på ett sätt som framstår som helt omotiverat.

Vi vill att våra medlemmars verk ska vara tillgängliga. Det är bra att Sveriges Radio utvecklar sin närvaro på alla tänkbara plattformar och att man kan lyssna på Sveriges Radio över hela världen. Men detta måste också ha stöd i ett tydligt avtal med rimliga ersättningar för nyttjandet, säger Erik Norberg, dramatiker och avtalschef. Vi värnar starkt om public service och inte minst om Radioteatern. Den nya digitala utvecklingen ställer krav på oss alla att modernisera avtalen för att undvika inlåsningar, ge god tillgänglighet för publiken och en rimlig ersättning åt upphovsmännen.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in