Regionalt | Bibliotekens insatser för nyanlända stärks

By on 2 juli, 2016

Kulturrådet ska på uppdrag av regeringen fördela 10 miljoner kronor i höst till bibliotekens insatser för nyanlända och asylsökande. Syftet är att stärka bibliotekens roll som viktiga mötesplatser där människor med olika bakgrund kan ta del av kunskap, litteratur och kultur samt delta i demokratiska samtal.

Biblioteken har på olika sätt anpassat sin verksamhet efter behov och förväntningar som finns hos människor som nyligen har kommit till Sverige. Regeringen vill stärka det här arbetet och lyfta fram bibliotekens viktiga roll för allas delaktighet i samhället. Vi är oerhört glada att få genomföra det här uppdraget, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet.

Verksamheter som beviljas stöd kan till exempel handla om att ge tillgång till litteratur, berättelser och samhällsinformation utifrån ett flerspråkigt perspektiv eller ge stöd till språkutveckling. De kan syfta till att stärka biblioteken som demokratiska mötesplatser med möjlighet till samtal och kunskapsutbyte eller ge ökad kännedom om bibliotekets service och uppsökande biblioteksverksamhet.

Region-, läns- och folkbibliotek kan söka, enskilt eller i samverkan med andra aktörer. Biblioteken kan söka för ny verksamhet som startar under 2016 eller för att stärka verksamhet som redan är igång.

Bidraget gäller för hösten 2016. Ansökningsperioden är mellan den 15 september och den 13 oktober.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login