Regionalt | Boverkets reviderade behovsanalys – för bra för att bli sann

By on 1 augusti, 2016

Boverket har nyligen reviderat sin prognos för behovet av bostäder.

De närmaste 10 åren bedöms det behövas över 700 000 nya bostäder, och fram till 2020 krävs det att 88 000 nya bostäder färdigställs per år. Dock finns det både efterfråge- och konjunkturpåverkande faktorer som tyder på att Boverkets analys är för optimistisk.

Industrifakta menar att byggindustrin under perioden 2016-2020 inte kommer att klara av att färdigställa 88 000 bostäder om året, där bland annat kapacitetsbristen i entreprenad- och tillverkningsleden är en begränsande faktor.

I bostadsdiskussionen är det även viktigt att skilja på behov och efterfrågan, och därmed finansiering, av bostäder. Att det ska ha färdigställts 440 000 bostäder till år 2020 är därför inte en rimlig förhoppning, menar Magnus Johansson på Industrifakta.

Vår bedömning är att byggandet fortsätter att öka under de kommande åren men att det inte sker i den utsträckning som krävs för att möta Boverkets behovsprognos. Under en så lång period är det rimligt att räkna med att marknaden svänger på grund av konjunkturpåverkande faktorer.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login