Regionalt | Den 1 maj ändras manöverprovet för motorcykel

Av på 13 april, 2015

Den 1 maj ändras föreskrifterna i manöverprovet för motorcykel. Ändringarna förväntas bidra till att förarens längd och vikt får mindre betydelse för provresultatet. Bakgrunden till förändringarna är bland annat slutsatser som Statens Väg- och Tranportforskningsinstitutet (VTI) dragit av att analysera genomförda körprov i landet ur ett genusperspektiv. En slutsats i studien är att lättare och kortare personer missgynnas vid manöverproven i lågfart, vilket tyder på att kvinnor har sämre förutsättningar eftersom de i genomsnitt är kortare än män.

Idag lägger många väldigt mycket tid och kraft på lågfartsövningar på bana jämfört med övningar i trafiken. Man måste givetvis kunna hantera motorcykeln säkert i lågfart också, men vi ser att andra övningar i trafik har större påverkan på trafiksäkerheten, säger Olof Stenlund på väg- och järnvägsavdelningens behörighetsenhet.

Ändringarna innebär att ett av dagens två möjliga lågfartsprov tas bort och att det som är kvar ändras något. Ändringarna förväntas bidra till att mer tid under utbildningen används till övningar som är viktigare för trafiksäkerheten. De förväntas också bidra till att förarens längd och vikt får mindre betydelse för provresultatet. Men för att kunna uppnå effekt krävs dock fler åtgärder av aktörerna inom utbildning och prov.

Tanken är att vi ska försöka förbättra utbildningen och förarprovet så att vi får ett ökat fokus på de områden inom mc-körning där olycksrisken är störst. Vi vet att de flesta mc-förare skadar sig svårt och omkommer i högre hastigheter i korsningar och på kurvig landsväg. Om vi kan flytta mc-utbildningens fokus ditåt så kan det i sin tur bidra till att minska dessa risker och olyckor, säger Olof Stenlund.

Här kan du ta del av de nya föreskrifterna för förarprov >>

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in