Regionalt – Det dricks för mycket på jobbet under december

Av på 11 december, 2016
Arkivbild

Enligt en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger knappt hälften att de varit på en julfest med jobbet där de tycker att det druckits för mycket alkohol. 7 av 10 svarar även att de inte tycker att det är viktigt att det serveras alkohol på julfesten med jobbet.

Nu under december är det många företag och organisationer som bjuder sina anställda på julbord och julfester, på många av dessa förekommer det även en hel del alkohol. Alkohol som i många fall inte bidrar till roligare julbord/julfester och exkluderar personer som av någon anledning valt att inte dricka alkohol.

Fler arbetsgivare borde fundera på alkoholens roll på julbord och julfester och om den verkligen bidrar till att göra det trevligare för alla. För de allra flesta är det inte så viktigt att det serveras alkohol till julbordet, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

Ytterligare resultat från Sifo-undersökningen:

  • Drygt 4 av 10 (41 procent) svarar att de varit på något julbord med jobbet där de tycker att det har druckits för mycket alkohol.
  • Knappt 3 av 4 (74 procent) uppger att de inte tycker det är viktigt att det serveras alkohol i samband med julbord med jobbet.

Att nästan hälften har varit på en julfest med jobbet där de tycker att det druckits för mycket alkohol ger anledning att fundera över vilken alkoholkultur vi har på våra arbetsplatser. Att det alltid har serverats alkohol i jobbrelaterade sammanhang är verkligen inte anledning att fortsätta göra det, snarare tvärt om, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

Regionalt
Örebronyheter

*Den riksrepresentativa undersökningen genomfördes av Sifo på uppdrag av IQ under perioden 25-27 november 2016 bland 1154 personer, 18 år och uppåt, via en webbpanel.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in