Regionalt – En gradindelning skulle försvaga arbetet mot sexköp

By on 25 oktober, 2016
Arkivbild

Att dela in sexköp i olika grader skulle försvaga arbetet mot prostitution och urholka synen på sexköp som ett allvarligt brott. Istället bör man se till att fler döms till fängelse genom att minimistraffet höjs. Det slår Sveriges Kvinnolobby fast i sitt remissvar på Människohandelsutredningens delbetänkande (SOU 2016:42) som idag skickats till justitiedepartementet.

Människohandelsutredningens förslag om att gradindela sexköpsbrottet har kritiserats av flera tunga instanser, däribland utredningens egna experter kriminalkommissarien Kajsa Wahlberg, docent Stina Holmberg, kriminalkommissarien Marianne Nordström och Patrik Cederlöf, samordnare Länsstyrelsen Stockholm. Sveriges Kvinnolobby delar deras syn.

Genom att säga att sexköp kan vara mer eller mindre grovt och förlänga straffskalan blir sexköp ett mängdbrott som kan jämföras med snatteri. En gradindelning skulle även leda till att sexköp får lägre prioritet i polisens arbete.

Istället för att förlänga straffskalan vill Sveriges Kvinnolobby se ett höjt minimistraff för sexköp så att möjligheten att dömas till böter tas bort. Trots att sexköp kan ge upp till ett år i fängelse döms förövare i dagsläget nästan uteslutande till böter.

Fokus för arbetet med sexköpslagen måste vara att fler förövare döms och att män slutar köpa sex. Det kan man bättre åstadkomma genom att höja minimistraffet och ta bort möjligheten till böter. Dessutom krävs att Polisen får resurser till prostitutionsgrupper i hela landet för att sexköpare ska upptäckas och lagföras, säger Clara Berglund generalsekreterare på Sveriges Kvinnolobby.

I sitt remissvar ifrågasätter Sveriges Kvinnolobby också Människohandelsutredningens förslag om att inte avskaffa kravet på dubbel straffbarhet för sexköp utomlands.

80 procent av svenskars sexköp sker utomlands. Att kriminalisera sexköp i utlandet skulle ha en normerande verkan på svenskars beteende när de befinner sig i andra länder, precis som sexköpslagen haft i Sverige. I Norge finns redan en sådan lag och det är hög tid att Sverige följer efter. Detta är också något som regeringen tidigare lovat att genomföra, säger Clara Berglund generalsekreterare på Sveriges Kvinnolobby.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login