Regionalt – En polismyndighet i tiden

By on 27 september, 2016

Spaltmeter har skrivits om krisen inom polisen, men få har haft några friska tankar om vad som egentligen krävs för att vända situationen. För att rädda polisreformen presenterar därför i dag den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige tio konkreta förslag.

Under de senaste månaderna har diskussionerna gått heta om vad polisens dåliga resultat egentligen beror på och vad som krävs för att vända situationen. Beror det på många onödiga anmälningar som rör förhållanden som inte är brott eller på flyktingströmmen? Är lösningen att brottsoffer och vittnen måste hjälpa till mer? Krävs 2 000 nya poliser? Handlar det om helt andra saker?

– Efter att ha haft ett stort antal debattartiklar på DN-debatt, SvD Brännpunkt och SVT opinion m.fl. debattsidor under det senaste året presenterar den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige i dag en rapport vid namn ”En polismyndighet i tiden – ett tiopunktsprogram för framtidens polis”, säger generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Rapporten innehåller tio konkreta åtgärder som på kort respektive lång sikt krävs för att rädda polisreformen från att haverera och för att vända den allvarliga situationen inom polisen.

– Åtgärderna handlar bland annat om att tillåta en kommunal polis för de kommuner som vill, att ha minst en lokal polis per 5 000 invånare och att tillsätta en parlamentarisk polisberedning, säger ordförande Karl-Åke Pettersson (Tryggare Sverige).

De åtgärder som föreslås kommer att kräva ett kraftfullt ledarskap från regeringen, från rikspolischefen, från kommunerna och från våra folkvalda.

– Problemet är emellertid att både politiken och media tenderar att undvika komplexitet. De frågor vi diskuterar i denna rapport är komplexa och måste tas på allvar, annars blir det bara retorik och fina ord som inte förändrar något. Det duger inte längre med vackra visioner, handlingsplaner och kampanjpolitik. Nu krävs mod, vilja och verkstad för att uppnå verklig förändring, menar Magnus Lindgren.

En polismyndighet i tiden – ett tiopunktsprogram för framtidens polis…

  1. Tillsätt fyra biträdande rikspolischefer
  2. Säkerställ att det finns en lokal polis per 5 000 invånare
  3. Inrätta en parlamentarisk polisberedning
  4. Säkerställ att polisbudgeten innehåller ett materialanslag
  5. Inrätta en modern polischefsutbildning
  6. Tillåt en kommunal polis i de kommuner som så önskar
  7. Inrätta en fristående brottsutredningsmyndighet
  8. Inrätta en samordningsmyndighet för brottsförebyggande arbete
  9. Lagstifta om kommunernas ansvar att förebygga brott
  10. Utred möjligheten att inrätta en nordisk Polismyndighet

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login