Regionalt | ”Fjälljakten, viktigt att hantera trots nedlagd utredning”

Av på 11 februari, 2015

Jaktlagsutredningen har pågått sedan januari 2013. Två delbetänkanden har lämnats av utredaren till regeringen. Det första rörde myndighetsansvaret för jakt- och viltförvaltningsfrågor i landet och det andra delbetänkandet behandlade ett antal sakfrågor i vildsvinsförvaltningen, bland annat utfodring och hantering av åtelkameror.

Vi delar regeringens åsikt att det inte är nödvändigt att göra om hela vår jaktlagstiftning från grunden. Vi får inte glömma bort att dagens lagstiftning bidragit till växande viltstammar, en viltförvaltning i världsklass med en etisk och säker jakt. Men det finns fortfarande ett antal viktiga sakfrågor att reda ut och besluta om för regeringen, säger Bo Sköld.

Vi måste förstås först och främst sätta oss ner och värdera regeringens beslut noggrant, innan vi kommenterar alla detaljer. Däremot finns det ett antal viktiga sakfrågor som måste hanteras i närtid, omvärldsutvecklingen har gjort det nödvändigt.

Främst gäller det fjälljakten och de frågor som är relaterade till denna, lagstiftningen och reglerna i viltvårdsområdena, samt jakten på allmänt vatten. Även förenklingar och tydliggöranden i hantering av kameror för viltförvaltningen är nödvändiga. Det finns ett behov att regeringen hanterar dessa frågor skyndsamt för att skapa tydlighet och rätt förutsättningar, säger Bo Sköld.

Förbundet anser också att det är mycket viktigt att fullfölja jaktlagsutredningens första delbetänkande. Det behövs en nystart, nya kompetenser och ökat förtroende kring viltförvaltningen i Sverige. En ny myndighet kan vara ett första steg som behövs för att komma fram till en decentraliserad och effektiv viltförvaltning, säger Bo Sköld.

Vi får återkomma mer i detalj, när vi analyserat regeringens beslut, avslutar Bo Sköld.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in