Regionalt – Förarlösa fordon kommunicerar med fotgängare

By on 21 september, 2016

Självkörande fordon är en av de största revolutionerna som sker i fordonsindustrin just nu. Fördelarna är många, men det skapar också utmaningar för hur omgivningen ska reagera på fordonen. För Interactive Institute som forskar i frågan är det viktigt att hitta ett system där människor kan skapa tillit till fordon då de framförs utan en aktiv förare. I ett pågående forskningsprojekt ska Interactive Institute nu testa hur människor reagerar i mötet med ett förarlöst fordon.

Att inte ha en aktiv förare i ett fordon skapar andra förutsättningar i trafiken. Vid ett övergångställe kan exempelvis en fotgängare med blicken få kontakt med föraren av ett fordon för att veta att föraren kommer att stanna i tid. Finns det ingen aktiv förare kan det uppstå osäkerhet om fordonet verkligen sett fotgängaren. Därför är kommunikation mellan fordon och fotgängare ett helt nytt område som just nu utvecklas och testas. Området är högrelevant då många olyckor i trafiken sker vid obevakade övergångställen, något som försäkringsbolaget If till exempel i tidigare undersökningar visat.

Sedan 2013 har Interactive Institute arbetat med att ta fram gränssnitt som stödjer kommunikationen mellan automatiserade fordon och övriga trafikanter. Gränssnitten syftar till att uttrycka fordonets intentioner, exempelvis att fordonet tänker stanna när en fotgängare vill gå över vägen.

forarlosa-fordon-01

Displayen i vindrutan signalerer till sin omgivning och berättar hur fordonet tänkt att bete sig.

Med förarlösa fordon finns det inte längre en naturlig kommunikation mellan förare och fotgängare, och den avsaknaden måste vi på något sätt ersätta. Genom att utveckla ett gränssnitt som kommunicerar med sin omgivning kan vi ersätta subtila signaler såsom gester och ögonkontakt som trafikanter normalt använder, säger Anna Sirkka, ansvarig för Interactive Institutes verksamhet i Piteå.

Placeringen av gränssnittet är enligt forskningsledaren Johan Fagerlönn viktigt. Människor har över lång tid lärt sig att rikta blicken mot vindrutan när de ser ett fordon. Därför har man i projektet valt att placera ljussignalerna i vindrutans övre del, vilket är den del på fordonet dit det är naturligt att rikta blicken om man är fotgängare. Placeringen gör det också möjligt att ha ett signalsystem som fungerar oavsett bilmärke då det inte inkräktar på fordonets design i övrigt.

Tester i simulerad stadsmiljö inleds

Prototypen ska nu testas. Under vecka 39 kommer fordonen att rulla på en testbana hos AstraZero i Borås. Dit ska testpersoner bjudas in och utsättas för ett möte med ett fordon.

Tidigare tester har visat att människor tolkade prototypens signaler korrekt, vilket bidrog till en bättre upplevelse när ett möte med ett förarlöst fordon skedde. De nya testerna ska ske i en mer verklighetslik omgivning där en hel stadsmiljö finns tillgänglig på testbanan.

Testerna som nu utförs på AstaZero kommer ge oss en bättre förståelse för hur gränssnittet skulle fungera i olika typer trafiksituationer och möten med självkörande fordon, säger Johan Fagerlönn.

Parallellt med de visuella signalerna arbetar Interactive Institute även med ljuddesign i projektet SAVAS. Enligt ett EU-direktiv ska alla eldrivna fordon som framförs i lägre hastigheter från och med 2019 utrustas med ett ljudsystem som uppmärksammar omgivningen.

Det är spännande att arbeta tillsammans med de här två projekten. Genom att kombinera både ljud och ljus kan vi skapa ett ännu tydligare system som i sin tur gör det säkrare för fotgängare att vistas bland förarlösa bilar, inte minst för de som har olika typer av funktionsvarianter, avslutar Anna Sirkka

Projektet är ett samarbete mellan Interactive Institute Swedish ICT, Viktoria Swedish ICT, AstaZero, Autoliv, Högskolan i Halmstad, Semcon, SAFER, Viscando, Volvo Cars, Volvo Trucks.

Fakta om självkörande fordon
Flera stora fordonstillverkare satsar på förarlösa fordon, bland annat Volvo, Scania, Ford och Volkswagen.
General Motors säger att de ser framför sig att förarlösa fordon rullar på vägarna redan 2020.
Internetjätten Google har gett sig in i marknaden och testkört sin självkörande bil nära en kvarts miljon mil.
IEEE förutspår att 75 % av alla fordon är självkörande år 2040.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login