Regionalt | Fördubbling av drönartillstånd sedan årsskiftet

Av på 9 juli, 2015

Ansökningarna för att få flyga med drönare fortsätter att strömma in till Transportstyrelsen. Vid halvårsskiftet fanns totalt 856 tillstånd, en fördubbling sedan årsskiftet. Samtidigt som drönarna blir fler, blir det allt viktigare att alla som flyger dem tar hänsyn till både flygsäkerhet och människorna på marken.

Obemannade luftfartyg, radiostyrt flyg, modellflyg, drönare eller förarlösa luftfarkoster. Kärt barn har många namn, men den gemensamma nämnaren är att det är ett luftfartyg som flygs utan någon förare ombord. De kan istället flyga av sig själva eller fjärrstyras av en förare på annan plats.

Användningsområdena för drönare är många. En av de mest vanliga är för någon form av fotografering. Andra användningsområden är byggnadsinspektion, inspektion av jord- och skogsbruk för att kunna göra effektiviseringar och som fritidsintresse.

Vi ser stora möjligheter med den nya tekniken att utveckla både samhälle och näringsliv, säger Remi Vesvre, ledningsstrateg på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning.  Samtidigt är det oerhört viktigt att alla som flyger använder sitt sunda förnuft och flyger säkert, inte flyger över eller skadar människor och djur eller blir en fara för flygtrafiken.

För alla obemannade luftfartyg, oavsett vad de används till, gäller att flygningen ska ske så att andras liv eller egendom inte utsätts för fara. Oavsett syftet med flygningen får man inte (utan särskilt tillstånd) flyga drönaren längre bort än att man kan se det tydligt med blotta ögat. Flyger man i närheten av en flygplats (i kontrollerat luftrum) måste man alltid ha tillstånd från flygtrafikledningen för att få flyga. Till exempel är större delen av Stockholm en del av Brommas kontrollzon och för att få flyga där måste man vända sig till flygplatsen varje gång man ska ut och flyga. Det finns dessutom andra platser, till exempel över kärnkraftverk och vissa fängelser, där flygning är förbjuden. Och råder det allmänt flygförbud, till exempel i samband med ett större arrangemang eller vid en större brand, omfattas också drönare av det flygförbudet.

Ska drönaren användas för kommersiella ändamål, för utprovning eller forskning, för uppdragsflygning eller om drönare ska flygas utom synhåll för föraren ska den som flyger ha tillstånd från Transportstyrelsen.

Antalet tillstånd för drönare har, sedan reglerna infördes 2011, ökat i allt snabbare takt. Vid halvårsskiftet 2015 fanns 856 tillstånd, en fördubbling sedan årsskiftet.

Antalet tillstånd har i princip fördubblats varje år och med tanke på den mängd ansökningar som kommer in till oss ser vi inga tecken på någon avmattning, säger Remi Vesvre.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in