Regionalt | Forskare förbättrar Wikipedia

Av på 11 februari, 2015

I ett nytt projekt medverkar svenska forskare från ett antal universitet till att förbättra internetuppslagsverket Wikipedia.

Wikipedia fyller en ständigt ökande funktion som det tillgängliga uppslagsverket i alla möjliga frågor. Därför är det naturligt att också de som producerar den nya kunskapen engagerar sig i det kunskapsprojekt som Wikipedia är.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inledde 2013 ett projekt för att bidra med universitetets forskarkunskaper till Wikipedia. I projektet fick universitetet (som det första i världen) tillgång till en ”Wikipedian in Academy” som bidrog med användarstöd till akademin. I dag har man utvecklat en speciell metodik för att snabbt få i gång forskare som medarbetare i den globala online-encyklopedin.

Nu engagerar sig även Göteborgs och Linköpings universitet, Karolinska Institutet och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) tillsammans med SLU i Wikipediaprojektet, som finansieras av forskningsrådet Formas. Tidigare har Wikipedia huvudsakligen fyllts på av enskildas initiativ, men nu visar de svenska universiteten att nätuppslagsverket också är ett fungerande verktyg för att sprida kunskap från forskare till allmänhet.

Wikipedia blir i allt högre grad den källa där samtiden hämtar sin kunskap. Därmed borde det också vara en naturlig arena för de som vet mest om ett ämne att dela med sig av sin kunskap, säger SLU:s kommunikationschef Tina Zethraeus.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in