Regionalt | Förslag på nya regler för drönare

By on 1 juni, 2016

Transportstyrelsen föreslår nya regler för användning av drönare. Syftet är bland annat att göra det möjligt för såväl drönare som flygplan, helikoptrar och andra luftfartyg att befinna sig i luftrummet samtidigt utan att flygsäkerheten äventyras. Reglerna föreslås träda ikraft i sommar.

Transportstyrelsen har gått ut med en remiss med förslag på nya regler för flygning med drönare i flygplatsernas kontrollzoner. Idag är det inte tillåtet att flyga i kontrollzonerna utan tillstånd från flygtrafikledningen. En flygplats kontrollzon kan sträcka sig flera mil från flygplatsen.

Genom de nya föreslagna reglerna blir det möjligt att flyga med mindre drönare upp till 50 meters höjd 5 km från flygplatsens område. Flygningar med drönare får då ske utan särskilt tillstånd från flygtrafikledningen. Om en drönare ska flyga över 50 meters höjd och mindre än 5 km från flygplatsen, behövs fortfarande tillstånd från flygtrafikledningen.

De nya reglerna är en anpassning till de kommande EU-regler som planeras införas de närmaste åren.

Genom förslaget tar vi ett första steg mot att anpassa våra regler efter den tekniska utvecklingen som skett inom området för drönare, säger Remi Vesvre, ledningsstrateg på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning. De nya reglerna gör det möjligt för såväl drönare som övrig luftfart att befinna sig i luftrummet samtidigt, utan att det äventyrar flygsäkerheten.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login