Regionalt | Historiskt hög biogasandel i fordonsgasen

Av på 23 augusti, 2015

Aldrig tidigare har andelen biogas i den sålda fordonsgasen varit så hög som under årets första sex månader.

73 procent biogas visar att efterfrågan på det avfallsbaserade bränslet ökar. Trots positiv biogasandel oroas branschen dock av att viktiga politiska initiativ och signaler dröjer.

SCB:s statistik för första halvåret 2015 visar att biogasandelen i den sålda fordonsgasen ligger på 73 procent vilket är en historiskt hög nivå. Biogasandelen har stigit under senaste året från att tidigare ha legat runt 60 procent.

– Vår höga andel biogas gör oss till ett föredöme i världen och visar att den gröna omställningen är fullt möjlig. Samtidigt är det oroande att ökningstakten i försäljningen av fordonsgas nu minskar. Regeringen måste nu snabbt ge besked om fortsatt skattebefrielse på biogasen och förlängning av det nedsatta förmånsvärdet när man väljer gasbil som tjänstebil, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

Leveranserna av fordonsgas i hela landet uppgick till ca 80 miljoner normalkubikmeter vilket är en liten ökning jämfört med första halvåret 2014. Siffran motsvarar drygt 800 GWh eller 61 000 ton fordonsgas.

Mer biogas i den sålda fordonsgasen gör att koldioxidutsläppen minskar ännu mer. Under halvåret ersatte fordonsgasen bensin och diesel motsvarande ca 55 000 personbilar, vilket bidragit till en minskning av koldioxidutsläppen med nästan 112 000 ton.

De senaste 15 åren har marknaden för fordonsgas vuxit för varje år. Antalet gasfordon är nu uppe i drygt 52 000. Särskilt intressant just nu är marknaden för gasbussar och tunga lastbilarna samt att flera nya gasbilsmodeller nyligen har lanserats av bland annat Volvo.

Statistik över antal gasbilar, leveranser av fordonsgas och antal tankställen för fordonsgas från 1995 och framåt finns att tillgå här>>.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in