Regionalt | Hjärnfonden kräver hjälmtvång för elcykel

By on 29 augusti, 2016
Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden tycker alla cyklister borde använda hjälm

Elcyklar ökar i popularitet och branschen räknar med att försäljningen landar på 50 000 i år. Det är en ökning med 67 procent jämfört med föregående år. Elcyklar klassas som cyklar men är försedda med elmotor och når en hastighet på 25 kilometer i timmen. Hjärnfonden ser en stor risk med att högre hastigheter kan orsaka fler olyckor, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser och efterlyser därför obligatorisk cykelhjälm.

Hjärnan är mycket känslig för stötar och har en begränsad läkningsförmåga. Även en mildare hjärnskada kan ge besvärliga konsekvenser och försämra livskvaliteten. Enligt Socialstyrelsens patientregister måste varje år drygt 19 000 personer uppsöka sjukvårdeni samband med cykelolyckor och drygt 3 560 skadas så svårt att de måste läggas in för fortsatt behandling. Vanligaste skadorna är blödningar följt av frakturer och sårskador men allvarligast är huvudskador som kan leda till bestående hjärnskador.

– Eftersom elcyklar i genomsnitt håller en högre hastighet ökar också risken för allvarligare olyckor. Med hjälm kan man minska de svåra huvudskadorna. Hjälmanvändningen ökar visserligen, men inte tillräckligt mycket. Cykelhjälm borde därför vara obligatoriskt för alla och i synnerhet för elcyklar, säger Anna Hemlin, generalsekreterare Hjärnfonden.

Förra året såldes 30 000 elcyklar. Enligt rapporten ”Trafiksäkerhetsaspekter av ökad användning av elcyklar i Sverige” (Trivector, 2014) kommer troligtvis antalet olyckor och även antalet olyckor med allvarliga konsekvenser öka på grund av ökad elcykelanvändning i Sverige. Detta beror bland annat på:

  • högre hastigheter
  • felaktiga förväntningar bland övriga trafikantgrupper (elcyklister ser ut som vanliga cyklister men hastigheten är i genomsnitt högre)
  • överflyttning från bil till elcykel och flera olyckor under en invänjningsfas

– Aktuell forskning har visat att även relativt lindriga hjärnskador kan ge påvisbara förändringar i hjärnan och en ansenlig del av dessa skador orsakar kroniska besvär. Det är därför av största vikt att minimera risken för huvudskador där cykelhjälm är en viktig faktor säger Niklas Marklund,neurokirurg och hjärnskadeforskare vid Uppsala universitet.

Återhämtningen efter en hjärnskada tar olika lång tid beroende på hur stor skadan är, var den sitter men också åldern har betydelse. Den yngre hjärnan har oftast en bättre förmåga att läka än vad den äldre hjärnan har, men yngre kan få svårt med inlärning, även efter milda hjärnskador.

Hjärnfonden har tidigare, i samverkan med NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, rest krav på att cykelhjälm borde vara obligatorisk, inte bara för barn och ungdomar upp till 15 år, utan för alla. Den genom­snittliga andelen som använder hjälm i landet är 37 procent.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login