Regionalt | Internet mest hotfullt för svenska barn

Av på 24 november, 2015

Fler än 8 av 10 svenska barn upplever att internet är den enskilda plats där det är störst risk att fara psykiskt eller fysiskt illa. Det visar en internationell undersökning från Barnfonden och ChildFund Alliance som släpps på internationella barndagen 20 november.  

På frågan ”Var tror du att flickor eller pojkar är i störst risk att fara illa psykiskt eller fysiskt?” svarade hela 84 procent av de medverkande svenska 10-12-åringarna ”online”.

Det är den näst högsta siffran bland alla de 44 medverkande länderna i Barnfonden och ChildFund Alliance årliga undersökning ”Small Voices, Big Dreams”. Internet upplevs som mer hotfullt än att vistas själv ute (71 procent) eller bland kompisar (20 procent).

I jämförelse svarade bara 37 procent av de danska barnen att internet var en plats där det fanns risk för att fara fysiskt eller psykiskt illa. Den högsta siffran hade Frankrike där 87 procent av de franska barnen såg internet som en farlig plats.

I västafrikanska Togo var det däremot hemmet som ansågs mest hotfullt, 94 procent av barnen kände sig mest hotade i hemmet. Motsvarande siffra för svenska barn var 24 procent.

Rapporten som närmare 6 000 barn från hela världen deltagit i visar tydligt att risken för kränkningar är en del av vardagen.

Att så många barn pekar ut internet tolkar vi som att näthat är ett stort problem i Sverige och att det går allt lägre ner i åldrarna. Det är upp till oss alla att skydda barn från att fara illa oavsett var det sker, säger Carolina Ehrnrooth, generalsekreterare på Barnfonden.

Om undersökningen Small Voices, Big Dreams
Small Voices Big Dreams genomfördes i år för sjätte gången i ordningen och är en av världens mest omfattande i sitt slag. Närmare 6 000 barn i åldrarna 10 till 12 år från 44 länder deltog.

Rapporten är sammanställd av GfK Roper. Det globala undersökningsföretaget är ett av världens största och är bland annat officiell partner till Associated Press (AP).

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in