Regionalt | Kan man koda in respekt på internet

By on 2 september, 2016

Varannan ung person har upplevt hot eller kränkningar online.* Det vill Ungdomar.se, en av Sveriges största digitala mötesplatser för unga, förändra.

Därför har de nu startat det digitala projektet Respektkoden, med finansiering från Internetfonden. Genom att utveckla användarvillkoren och integrera dem tydligare på sajten hoppas man främja ett tryggare internetklimat.

Det finns en problematik där användare idag knappt känner till sina rättigheter online men ännu mindre sina skyldigheter. Samhället och rättsystemet har inte hängt med i den digitala utvecklingen och gränserna mellan rätt och fel är luddiga. Ungdomar.se ser att de som en stor digital aktör har både ett ansvar och en möjlighet att utveckla metoder för att motverka näthatet.

Som en digital aktör känner vi att vi har ett ansvar att faktiskt försöka göra något åt näthatet. Vi vill testa och experimentera oss fram till om man genom bland annat gamification av texttunga användarvillkor kan koda in respekt, säger Jenni Nylander, projektansvarig för Respektkoden.

Ungdomar.se kommer framöver att aktivera sina användarvillkor genom att tillämpa gamification och enkla funktioner. Detta för att folkbilda unga i nätetikett samt deras rättigheter och skyldigheter. Användarvillkor är annars något man sällan läser utan ofta bara klickar sig förbi när man registrerar sig på en ny sida. Genom att väcka liv i användarvillkoren och väva in dem i själva upplevelsen av att vara på sajten hoppas Ungdomar.se ge unga de verktyg de behöver för att kunna behandla varandra med respekt online.

Regionalt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login