Regionalt – Lantmäteriet lanserar 3D-flygbilder

By on 6 oktober, 2016

Nu lanserar Lantmäteriet en ny digital ytmodell som visar höjden på skog, byggnader och annat som finns på marken. Ytmodellen visas i en enkel form av 3D och bygger på vanliga flygbilder. Modellen byggs upp i takt med att Lantmäteriet flygfotograferar landet och planeras vara helt rikstäckande inom några år.

Lantmäteriet har redan tidigare släppt en tredimensionell terrängmodell över Sverige. Men den modellen, som bygger på höjddata från flygburen laserskanning, visar bara markytans form. Byggnader, träd och annat som finns ovanför marken visas inte i terrängmodellen.

Nu tar Lantmäteriet nästa steg i visualiseringen av Sverige genom att matcha bildpunkterna i överlappande flygbilder för att ta fram en ytmodell. Genom att jämföra ytmodellen med terrängmodellen kan man till exempel beräkna höjd på skog eller annat som är ovanför markytan.

Vi tror att den nya ytmodellen kommer att göra stor nytta i samhället och få många användningsområden, inte minst där man vill kunna analysera eller visualisera förändringar i landskapet mellan flygfotograferingstillfällena, säger Birgitta Fyrberg, produktchef på Lantmäteriet.

Arbetet tar några år – södra Sverige först ut
Lantmäteriets nya ytmodell byggs upp stegvis. När den lanseras i slutet av oktober, ingår data som täcker delar av södra Sverige och inom ett år ingår en stor del av landet.

Arbetet med ytmodellen följer sedan Lantmäteriets bildförsörjningsprogram som innebär att ungefär en tredjedel av Sverige hinner fotograferas på ett år. Nya data fylls på årligen, allteftersom nya flygbilder blir tillgängliga. Om allt går planenligt är modellen rikstäckande inom några år och på sikt kommer det att bli möjligt att beställa en ytmodell från olika år, över samma område.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login