Regionalt | Lex Maria: Nyfödd baby avled

By on 8 september, 2016

Den gravida kvinnan kom till förlossningen på grund av en något för tidig vattenavgång. Där beslutar man enligt rutinerna att avvakta med att sätta igång förlossningen.

Det närmaste dygnet får hon dock symtom som i efterhand kan tolkas som en infektion som påverkar fostret. Händelseförloppet och allvarlighetsgraden utvecklas snabbt och infektionsdiagnosen försenas.

Efter förlossningen är barnet mycket påverkat och avlider några veckor senare.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login