Regionalt | Liten ökning av antalet återkallade körkort

By on 13 juli, 2016

Under första halvan av 2016 har Transportstyrelsen fattat beslut om 18 684 körkortsåterkallelser. Det motsvarar en liten ökning på 3,3 procent jämfört med föregående års siffra på 18 082 återkallelser.

– Under de tre senaste åren ligger siffran för återkallade körkort generellt sett förhållandevis stilla, även om en viss variation är naturlig. I mina ögon visar det att vi har en rättssäker och enhetlig tillämpning kring hur och i vilken omfattning vi bör agera, säger Anna Berggrund, tillförordnad direktör för körkortsavdelningen på Transportstyrelsen.

Antal återkallade körkort per
återkallelsegrund – hela landet
2014 2015 2016
Återkallelsegrund 1 3 435 3 500 3 455
Återkallelsegrund 2 177 146 181
Återkallelsegrund 3 424 468 596
Återkallelsegrund 4 9 469 9 744 10 350
Återkallelsegrund 5 910 767 840
Återkallelsegrund 6 236 209 96
Återkallelsegrund 7 2 079 2 102 2 381
Återkallelsegrund 8 2 134 2 111 1 906
Samtliga* 17 997 18 082 18 684

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.

Fakta: Återkallelsepunkter
Återkallelsepunkterna betyder i huvudsak:
1.= Rattfylleri
2.= Smitning
3.= Flera mindre överträdelser
4.= En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
5.= Opålitlighet i nykterhetshänseende
6.= Allmän brottslighet
7.= Medicinska skäl
8.= Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login